Bizeljski petošolci so se lotili raziskovanja prometne varnosti v svoji okolici. S svojo razredničarko Tadeo Vahčič so ugotovitve predstavili na okrogli mizi, kamor so povabili tudi policista Borisa Radanoviča in Tejo Leben, višjo svetovalko za komunalno infrastrukturo občine Brežice. Izpostavili so prometno nevarne točke v okolici šole ter izdelali didaktični pripomoček za utrditev pridobljenega znanja.

Opravili so deset minutno štetje prometa, na učnem sprehodu našli dve nevarni točki, izdelali kolopomoč s pripomočki za popravilo kolesa, uredili kolesarski kotiček in iz izbranega materiala pripravili film, ki so ga prikazali na okrogli mizi. Opravljeno delo je pohvalil tudi učitelj Viko Urek, ki učence pripravlja za opravljanje kolesarskega izpita. Učenci so izrazili svoje strahove glede udeležbe v prometu ter predloge za izboljšanje prometne varnosti na svojih poteh v in iz šole. Njihov predlog za postavitev merilca hitrosti je bil sprejet in obljubljena jim je postavitev le-tega.

Policist je predstavil ugotovitve štetja prometa na cesti, ki poteka mimo šole in izpostavil, da je težava ravno v tovornem prometu, ki ga je na tej cesti veliko. Pohvalil je OŠ Bizeljsko in vsakoletno pripravljenost učencev na kolesarski izpit ter obljubil povečan nadzor v okolici šole z namenom povečanja varnosti šolarjev ob prihodu v šolo in odhodu domov. Predstavnica občine je pojasnila zapletene postopke in možnosti sprememb v prometni ureditvi kraja, ki jih pravzaprav ni. Prav tako ni predvidene kolesarske steze. Učencem je podarila kresničke s katerimi bodo v prometu bolj vidni in prej opaženi ter jim svetovala naj še naprej tako skrbijo za svojo varnost.

S tem projektom petošolci sodelujejo v programu Varno na kolesu, ki ga razpisuje Butan plin d.d., predstavili pa ga bodo tudi Svetu krajevne skupnosti Bizeljsko.

Lea Babič