VARSTVO MARELIC, BRESKEV IN NEKTARIN

Na območju jugovzhodne Slovenije marelice zaključujejo cvetenje (65-69 po lestvici BBCH), medtem ko breskve in nektarine pospešeno odpirajo prve cvetove (60-62 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem svetujemo, da ob spremenljivem vremenu poskrbite za zaščito pred cvetno monilijo. Uporabite lahko sredstva kot so: ROVRAL AQUAFLO (1,5 do 2,25 l/ha), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), TOPSIN – M (1 kg/ha; le 1× v rastni dobi), DUAXO KONCENTRAT (le za marelice; 1,1 l na višinski meter krošnje/ha, oz. največ 3,3 l/ha) ali SWITCH 62,5 WG (v 0,08% konc. oz. največ 1 kg/ha). Za manjše uporabe pride v poštev tudi SERENADE ASO (8 l/ha; več ponovitev; na osnovi antagonistične bakterije Bacillus subtilis).

V nasadih breskev in nektarin lahko za varstvo pred breskovo kodravostijo do konca cvetenja opravite tretiranje s sredstvom SYLLIT 400 SC (1,70 do 2,25 l/ha; največ 2× letno, najkasneje do konca cvetenja).

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Navedeni pripravki čebelam niso strupeni, a zaradi tretiranja v cvet, nanos opravite v večernem času.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Aktualni razvoj jablan je v povprečju na stopnji odpiranja brstov, cvetni brsti so na zgodnjih legah v stadiju mišjega ušesca. Nasadi hrušk so na stopnji vidnih cvetnih popkov, ki so še zaprti.

Za varstvo pred jablanovim in hruševim škrlupom svetujemo zaščito s preventivnimi organskimi pripravki kot so: DITHANE DG Neotec (2 kg /ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (le jablana; 2 kg/ha), MANFIL 80 WP (le jablana; 2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (le jablana; 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (le jablana; 2 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), …

Registriranim pridelovalcem jabolk in hrušk, ki imate nasade napadene z ameriškim kaparjem sporočamo, da nastopa čas za uporabo sredstva ADMIRAL 10 EC, s katerim se omejuje številčnost populacije škodljivca. Sredstvo, ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in ni v prosti prodaji, se uporabi v največjem dovoljenem odmerku 0,32 l/ha. Nanos opravite pred cvetenjem jablan in hrušk (v fenološki fazi BBCH 07-09). Za večjo učinkovitost ga uporabite samostojno. Sredstvo je nevarno za čebele, zato upoštevajte ukrepe za njihovo zaščito: odstranite cvetočo podrast in tretirajte v večernem času, ko čebele ne letajo. Upoštevajte tudi ukrepe za varstvo vodnih virov.

Pozorni bodite na napade jablanovega cvetožera, ki so bolj verjetni v nasadih v bližini gozda ali travniških nasadov. Priporočamo preglede brstov in beleženje števila vbodov. Kjer je cvetni nastavek šibek, je prag škodljivosti 15% poškodovanih brstov in 30% pri obilnejšem nastavku. Ob preseženem pragu škodljivosti lahko uporabite sredstvo SPADA 200 EC (2,5 l/ha), pri katerem upoštevajte, da se ga mora uporabiti najpozneje do 14 dni pred začetkom cvetenja. Sredstvo je nevarno za čebele, zato upoštevajte ukrepe za njihovo zaščito. Spoštujte tudi zahteve za varstvo vodnih virov.

Priporočamo tudi nastavljanje alkoholnih pasti za spremljanje vrtnih zavrtačev, hroščkov iz skupine podlubnikov, ki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike ter starejša obolela drevesa. Le te zato kmalu propadejo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Vir: Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Pripravil: BAJEC Domen