Po izvolitvi novega nadzornega odbora in blagajničarke so spregovorili tudi gostje: župan občine Brežice Ivan Molan, predsednik sveta KS Bizeljsko Franc Kelher, odgovorni urednik Vestnika Jože Križančič ter predstavniki društev izgnancev iz Bistrice ob Sotli, Artič, Brežic, Dobove in Cerkelj ob Krki. Vsi so poudarili pomen društva za ohranjanje pravic izgnancev ter spomina na težke čase, ki so jih preživeli v izgnanstvu. Zaradi starosti je članov vsako leto manj, še posebej pa se spomnijo tistih, ki praznujejo okrogle obletnice ter tistih, ki živijo v domovih za ostarele.
V svoj program so zapisali izlet na Doberdob in Goriška Brda,udeležbo na pohodu ob nekdanji italijanski meji Bučka ter nemški Jesenice –Velika dolina, sodelovanje pri krajevnem prazniku, skrb za spomenik izgnancem in njegovo okolico … Člani bodo še naprej zbirali gradivo za izdajo spominov na leta 1941-1945. Želja predstavnikov vseh društev pa je skupaj obiskati nekatere kraje kjer so med izgnanstvom prebivali.

 

 

L. Babič

 

Občni zbor krajevnega odbora društva izgnancev Bizeljsko Občni zbor krajevnega odbora društva izgnancev Bizeljsko Občni zbor krajevnega odbora društva izgnancev Bizeljsko Občni zbor krajevnega odbora društva izgnancev Bizeljsko Občni zbor krajevnega odbora društva izgnancev Bizeljsko Občni zbor krajevnega odbora društva izgnancev Bizeljsko Občni zbor krajevnega odbora društva izgnancev Bizeljsko Občni zbor krajevnega odbora društva izgnancev Bizeljsko Občni zbor krajevnega odbora društva izgnancev Bizeljsko Občni zbor krajevnega odbora društva izgnancev Bizeljsko Občni zbor krajevnega odbora društva izgnancev Bizeljsko