Letošnje leto nam je prineslo veliko novega. Zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja korona virusa življenje teče drugače. Morali smo prilagoditi ali opustiti številne utečene navade in dejavnosti krajevnih društev.

Med njimi je tradicionalno Martinovanje z izborom Vinske kraljice Bizeljskega, ki smo jo po navadi v jesenskem času izbirali v Društvu vinogradnikov Bizeljsko. Karin Dobravc Škof je šesta Vinska kraljica Bizeljskega, ki je bila ravno zaradi letošnjih ukrepov prikrajšana za številne dejavnosti na področju promocije Bizeljskega vinogradništva in članov društva, ki ga predstavlja, zato se njen mandat nadaljuje tudi v prihodnjem letu.

Delo društva kljub vsemu ni zamrlo in ponosni lahko predstavimo novo pridobitev, ki je namenjena promociji vinogradništva, vinarstva ter turistične ponudbe v kraju. Pregledna informacijska tabla je ob finančni pomoči občine Brežice postavljena pred zadružnim domom. Ob kratki predstavitvi ponudnika je na zemljevidu označena lokacija le-tega. Dodana je tudi QR koda, ki s pomočjo pametnega telefona turistu izriše točno lokacijo ponudnika.

Lea Babič