Ste se kdaj vprašali, koliko narečij je na svetu? Vsaka vas ima oziroma je imela svoje narečje, kajti dejstvo je, da narečja izginjajo. Ker pa je zelo zanimivo poslušati narečja, ki jih mladi vse manj razumemo, je prav, da poskušamo narečja obdržati. Naj nas ne bo sram govoriti »po domače« (zavedati pa se je potrebno tudi, da ne moremo povsod tako govoriti).

Geografsko gledano Bizeljsko spada pod Štajersko; štajersko narečje se torej govori povsod tam, kjer se danes nahaja Štajerska. Štajerska narečna skupina je zelo heterogena. Bizeljski govor prištevamo h kozjansko-bizeljskemu narečju; po karti Slovenskih narečij Tineta Logarja in Jakoba Riglerja (1983).

Ker želimo, da bi Bizeljsko tako domačini kot tudi ostali zelo dobro poznali, smo pripravili zbirko narečnih besed s področja vinogradniške terminologije, ki smo jih dodatno tudi zvočno obogatili.

 

 1. Ksi. (= kako se imenuje) rastlina, ki raste v vinogradu? Têrs
 2. images/stories/mp3/narecja/ters.mp3

 3. Ksi. divja rastlina, ki raste v vinogradu? Divják
 4. images/stories/mp3/narecja/divjak.mp3

 5. Ksi. necepljena rastlina, ki raste v vinogradu? Divják
 6. Ksi. vrsta samorodnic? Šmárnca
 7. images/stories/mp3/narecja/smarnca.mp3

 8. Ksi. del trte, ki črpa hrano iz tal in raste pod zemljo? Korenína
 9. images/stories/mp3/narecja/koren.mp3

 10. Ksi. debelejši del trte tik nad zemljo? Kocén
 11. images/stories/mp3/narecja/kocen.mp3

 12. Ksi. obloga, ki raste po steblu? Škürja
 13. images/stories/mp3/narecja/skurja.mp3

 14. Ksi. enoletni poganjek trte? Mladíca
 15. images/stories/mp3/narecja/mladica.mp3

 16. Ksi. več prekrižanih mladik? Mladjé
 17. images/stories/mp3/narecja/mladje.mp3

 18. Ksi. zeleni, ploščati del vinske trte? Líste
 19. images/stories/mp3/narecja/liste.mp3

 20. Ksi. prvi majhen poganjek zgodaj spomladi na trti?Ùčka
 21. images/stories/mp3/narecja/ucka.mp3

 22. Ksi. zviti nitasti izrastki, s katerimi se trta oprijema opore? Vítice
 23. images/stories/mp3/narecja/vitice.mp3

 24. Ksi. deli trte, ki rastejo zraven lista? Zalístnike, pánoge
 25. images/stories/mp3/narecja/panoge.mp3

 26. Ksi. opornik za trto kot glavni oporni kol? Stêber
 27. images/stories/mp3/narecja/steber.mp3

 28. Ksi. opornik za trto kot pomožni kol? Kólek
 29. images/stories/mp3/narecja/kolek.mp3

 30. Ksi. vodoravna opora, ki je privezana na stebre? Drót
 31. images/stories/mp3/narecja/drot.mp3

 32. Ksi. nasad v katerem rastejo trte? Têrsje
 33. images/stories/mp3/narecja/tersje.mp3

 34. Ksi. zidana stavba za hranjenje vina pri vinogradu? Kévder
 35. images/stories/mp3/narecja/kevder.mp3

 36. Ksi. lesena stavba za hranjenje vina pri vinogradu? Hrám
 37. images/stories/mp3/narecja/hram.mp3

 38. Ksi. vrsta trt? Vrst
 39. images/stories/mp3/narecja/vrst.mp3