Martinovo je velik praznik za vinogradnike, saj se že kažejo lastnosti pridelka, ki se takrat spremeni iz mošta v vino. Po kleteh in hramih se vrstijo pokušanja žlahtne kapljice s prijatelji, na tradicionalni veselici pod šotorom pa se zbere množica zabave žejnih.

Kot je že v navadi, so tudi na letošnjem Martinovanju krstili mošt, ki ga je po zapisu v Križevačkih statutih izvedla pomlajena skupina za krst mošta pri Turističnem društvu Bizeljsko, Ljudski pevci Bizeljsko pa zapeli nekaj ljudskih.

Društvo vinogradnikov ob tej priliki razglasi novo vinsko kraljico z nalogo promocije vin našega vinorodnega področja. Na letošnjem Martinovanju so najprej predstavili dosedanje vinsko kraljestvo Bizeljskega: Leo Berkovič, Marijo Krivec, Lauro Omerzo, Andrejo Mihelin ter Karin Dobravc Škof. Prisotna je bila tudi Antonija Balon, ki je bila za vinsko kraljico razglašena pred petinširidesetimi leti. To je bila prva vinska kraljica v takratni Jugoslaviji. Iz zdravstvenih razlogov je bila odsotna 1. vinska kraljica Bizeljskega Doroteja Šekoranja (2015).

Naziv 7. vinska kraljica Bizeljskega je pripadel Ani Kovačič iz Stare vasi na Bizeljskem. Katarina Zagmajster jo je predstavila z besedami: » Ana prihaja iz Stare vasi na Bizeljskem in živi na veliki kmetiji na kateri se ukvarjajo tako s poljedelstvom kot vinogradništvom. Že od malih nog je pomagala tako v vinogradu kot v kleti in pravi, da zna delati vse od rezatve do trgatve in še vsa opravila vmes. Študirala je slovenistiko in sociologijo, zaposlena pa je kot administratorka v podjetju Elmont v Krškem. V prostem času rada bere, slika, se druži s prijatelji in od danes bo še kraljica.« Milena Rožman, vodja kmetijske svetovalne službe Brežice je povedala kako je potekal izbor, predsednik zveze društev vinogradnikov Slovenije Slavko Toplišek je zrecitiral eno svojih pesmi ter novi vinski kraljici nadel krono, častni član društva vinogradnikov Franci Božiček pa lento. Predsednik društva vinogradnikov Blaž Zagmajster ji je predal šopek in zaželel uspešno opravljanje zaupane ji naloge promocije bizeljskih vin. Prisotna sta bila še podžupan občine Brežice Aleksander Gajski ter predsednica sveta KS Bizeljsko Mateja Kmetič.

Za dobro voljo je skrbel ansambel Nemir. Seveda ni manjkalo žlahtne kapljice in dobre hrane.

Lea Babič
Foto Barbara Brglez Beričnik