VSTAJENJE DAJE ŽIVLJENJU NOV POMEN

Nihče nas danes ne more zadržati, da ne bi naše srce vzklikalo od veselja: Kristus je vstal! Smrt je izgubila svojo moč. Jezus je močnejši od nje.
Velikonočno veselje je veselje, ki nam ga daje Kristus. To je veselje, ki ga more doživljati iz vere živeči kristjan, veselje, ki je dar od zgoraj, sad Kristusovega Svetega Duha. In kolikor bolj smo se v postnem času približali Kristusu in njegovi odpovedi, toliko večje, lepše in bolj iskreno je naše velikonočno veselje. Radosti Kristusovega vstajenja pa postane duša deležna, če prej z Gospodom trpi na Golgoti, če sama svoja grešna nagnjenja, svoje samoljubje in prevzetnost pripne na križ in spokorjena ter očiščena po njegovi milosti vstane od duhovne smrti. Je torej današnji dan tudi dan tvojega vstajenja? Naj veselje preplavi tvoje srce in naj ga čutijo tudi vsi, ki te obdajajo. Pričuj s svojim življenjem!

9. april 2017 – CVETNA NEDELJA

Na cvetno nedeljo kristjani podoživljamo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem, ko so ga navdušene množice pozdravljale: Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem! Hozana na višavah! Pri svetih mašah je najprej blagoslov oljčnih vejic, butaric in zelenja. V Orešju bo maša ob 7.30 uri. Na Bizeljskem pa bo sveta maša ob 9. uri. Če bo lepo vreme se bomo dobili pred cerkvijo, kjer bo najprej blagoslov oljčnih vejic in zelenja!

13. april 2017 – VELIKI ČETRTEK

Dopoldne ob 9. uri je v stolnici krizmena sv. maša, pri kateri se zberemo vsi duhovniki iz škofije, škof pa pri njej blagoslovi krstno in bolniško olje ter posveti sv. krizmo.
Zvečer ob 18. uri so v župnijski cerkvi obredi velikega četrtka – spomin Jezusove zadnje večerje in postavitve zakramentov sv. evharistije ter mašniškega posvečenja. Pri Slavi zazvonijo zvonovi, potem pa utihnejo do vigilije na veliko soboto.

14. april 2017 – VELIKI PETEK

Edini dan v letu, ko ni svete maše, saj je bila ta darovana na Kalvariji na krvavi način enkrat za vselej. To je za kristjane tudi dan strogega posta.
– ob 15. uri – križev pot v cerkvi
– ob 18. uri – obredi Velikega petka
– po obredih – češčenje Jezusa v Božjem grobu
Darovi velikega petka so namenjeni za vzdrževanje svetih krajev v Sveti deželi. Bog vam povrni zanje!

15. april 2017 – VELIKA SOBOTA

Za kristjane je to dan češčenja Jezusa v Božjem grobu in dan pričakovanja, polnega pripravljanja, tako v naši notranjosti, kot tudi na zunaj za praznike.

• ob 6.30 uri – blagoslov ognja pri cerkvi

Blagoslov jedil bo letos potekal:
– ob 9. uri – cerkev sv. Antona
– ob 9.30 uri – kapela Bukovje
– ob 10. uri – cerkev Orešje
– ob 10.30 uri – križ Orešje
– ob 11.30 uri – cerkev sv. Andreja
– ob 12. uri – cerkev sv. Duha
– ob 12.30 uri – cerkev sv. Vida
– ob 13. uri – kapele Brezovica
– ob 14.30 uri – Gregovce
– ob 15.30 uri – križ Nova vas
– ob 16. uri – župnijska cerkev sv. Lovrenca
– ob 16.30 uri – kapela Bračna vas
– ob 18.00 – slovesna vigilija v župnijski cerkvi

Pri vigiliji – velikonočnem bdenju – se pridružimo Kristusu – zmagovalcu nad grehom in smrtjo – ter podoživljamo njegovo zmago. Zato je to veselo slavje, ki ga najbolj izrazimo z velikonočnim vzklikom ALELUJA – SLAVIMO GOSPODA! Vigilija ima štiri dele. Slavju luči s hvalnico velikonočni sveči – ta predstavlja vstalega Jezusa -, ob berilih sledi obuditev spomina na Božje posege v dobro človeštva, krstno bogoslužje z obnovitvijo krstnih obljub in blagoslovom krstne vode, nato pa še evharistično bogoslužje (drugi del sv. maše). Pri slavju luči in obnovitvi krstnih obljub imamo prižgane svečke.

16. april 2017 – VELIKA NOČ

Dan, ki si ga ne moremo predstavljati brez vstajenja Kristusa. Zvonovi oznanjajo in kličejo k novemu življenju, tudi narava s svojim prebujanjem dodaja svoje.
– ob 6.30 uri – vstajenje pri Božjem grobu in procesija in slovesna maša v župnijski cerkvi
– ob 8. uri – slovesna sveta maša v Orešju
– ob 9. uri – slovesna sveta maša v župnijski cerkvi

Za »vstajenje« se zberemo pri Božjem grobu in pred cerkvijo, od koder se zvrstimo v procesijo po stopnicah in okrog do župnišča ter v cerkev. Na čelu je Vstali Jezus, za njim moški, nato pevci, ministranti, duhovnik pod nebom, ženske. Procesija predstavlja naše življenjsko potovanje, zato se je spoštljivo in z veseljem udeležimo vsi.

17. april 2017 – VELIKONOČNI PONEDELJEK

Na velikonočni ponedeljek, 17. aprila 2017, bodo sv. maše po nedeljskem sporedu. Ob 7.30 bo sveta maša v Orešju in ob 9. uri v župnijski cerkvi.
Ta dan po tradiciji kristjani gremo v Emavs – na velikonočni obisk sorodnikov. V tednu po veliki noči je velikonočna osmina. Ves teden kristjani slavimo Jezusovo vstajenje.

RAZSTAVA PIRHOV (PISANK)

Društvo kmetic Brežice-Aktiv Bizeljsko vabi na odprtje RAZSTAVE PIRHOV (PISANK), ki bo v soboto, 8. aprila 2017 ob 18.30 uri s kulturnim programom v župnišču na Bizeljskem.
Razstava bo na ogled do 23. aprila 2017 med tednom od 18. do 19. ure in ob nedeljah po sveti maši ali po predhodnem dogovoru na tel. 031 215 699. Prisrčno vabljeni!

SLOVESNOST SVETE BIRME

Slovesnost svete birme bo letos v naši župniji v soboto 29. aprila 2017 ob 10. uri. Birmovalec bo celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Molimo za birmance, botre in starše, da bi bili odprti za delovanje Svetega Duha.

SLOVESNOST PRVEGA SVETGA OBHAJILA

Prvo sveto obhajilo bo letos v nedeljo 28. maja 2017 ob 10. uri. Prosim starše prvoobhajancev, da skupaj z prvoobhajanci prihajajo k nedeljskim svetim mašam!

Vsi bolni in onemogli, ki želite prejeti zakramente za veliko noč, sporočite, da vas v tednu pred veliko nočjo obiščem! Pokličite na številko 041 771 935.

Veselje naj pričuje, da smo kristjani ne le za veliko noč, marveč smo velikonočni kristjani vedno in povsod. Vsem župljanom, rojakom po svetu, posebej pa vsem bolnim in trpečim želim blagoslovljene velikonočne praznike!

Župnik Vlado Leskovar s sodelavci