Krajevna skupnost Bizeljsko praznuje svoj krajevni praznik na Martinovo. Na ta dan leta 1941 je bilo v taborišča izgnanih 3011 krajanov. Po navadi poteka praznovanje ob, za vinorodni kraj značilnem, Martinovanju. Letos je vse podrejeno ukrepom v zvezi s korona virusom, zato praznujemo vsak zase. Zato se je letos predsednica sveta KS krajanom obrnila s pisnim obvestilom, ki je po pošti prispelo v vsako gospodinjstvo z naslednjim besedilom:

Spoštovane krajanke in spoštovani krajani,  

sedanji časi epidemije in grožnje virusa Covid-19 so močno zaznamovali tudi obeleževanje krajevnega praznika KS Bizeljsko. 

Krajevni praznik zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije letos žal ne bo obeležen na način kot je bilo to običajno v preteklih letih. Svet Krajevne skupnosti in društva, ki sodelujemo pri pripravi dogodka, smo vse prireditve ob letošnjem prazniku odpovedali. 

  1. novembra, KS Bizeljsko praznuje svoj praznik, in sicer v spomin na leto 1941, ko je 3011 krajank in krajanov šlo neznani usodi naproti.

Vsako leto smo se zbrali in družili v Zadružnem domu, kjer so vam bili predstavljeni realizirani plani tekočega leta kakor tudi predstavljeni plani za prihajajoča leta. Podeljene so bile tudi plakete in priznanja.

Tokrat se ne bomo mogli družiti, zato sem povzela realizacijo letošnjega leta in predstavila plan za prihodnje leto v tabeli, na drugi strani tega dopisa. 

Letos bo plaketo za življenjsko delo prejela gospa Marija Sušnik, ki je konec meseca julija slavila 90. let.

Priznanje pa bo prejela gospa Ivanka Kocjan, lastnica priznane gostilne Kocjan.

Plaketa in priznanje bosta podeljeni, ko bodo epidemiološke razmere to dovoljevale.

Na koncu pa vsem skupaj čestim ob krajevnem prazniku in želim, da lepo sodelujemo v samem kraju, kakor tudi z Občino Brežice in sosednjimi kraji. 

Ostanite zdravi,

Predsednica sveta KS Bizeljsko
Mateja Kmetič, mag. poslovnih ved