Iz roda v rod prehajajo različne zgodbe in predmeti, ki tvorijo našo kulturno dediščino. V posredovanju in s tem pri ohranjanju naše kulturne dediščine našim potomcem že vrsto let aktivno deluje tudi Turistično društvo Bizeljsko. V sodelovanju s Kozjanskim parkom in OŠ Bizeljsko se vključuje v Dneve evropske kulturne dediščine.

Letošnje DEKD so posvetili sončnim vratom, ki so arhitekturna posebnost Bizeljskega. Učenci so si ogledali fotografije sončnih vrat, ki so nekoč odpirala vhode v hrame, sedaj pa jih vse pogosteje srečujemo tudi na novejših kleteh in celo kot vhodna vrata naših domovanj. Po nekaj uvodnih navodilih Kristine Bevc so pričeli z risanjem in oblikovanjem vrat iz gline. Učence je spremljala učiteljica Katja Povše, pozdravila jih je tudi krajinska arhitektka Vesna Zakonjšek iz Kozjanskega parka, predstavnica TD Vesna Kunej pa je med drugim poskrbela še za prigrizek ob zaključku.

Lea Babič