Po trsni uši se je začelo povsem novo obdobje vinogradništva, ker je ta katastrofa na nek način povzročila hitrejši razvoj. Že leta 1884 je bila ustanovljena prva trsnica v prav na Bizeljskem, ki je tako je postalo celo zibelka vinogradništva v Sloveniji. Na ameriško podlago so cepili samo najboljše žlahtne sorte, korenito so spremenili način obdelave in s tem dosegli boljšo kvaliteto in večje pridelke.

Bizeljsko je imelo že tisti čas napredne vinogradnike in odlične strokovnjake. Med njimi tudi Ivana Balona, ki je bil celo deželni vinorejski komisar za obnovo vinogradov po trsni uši za Spodnje Štajersko in ima največ zaslug za obnovo slovenskega vinogradništva.

B.B.