O njih sta z velikim ponosom pisala narodno zavedna časopisa Slovenski gospodar, List ljudstvu v poduk in zabavo in Slovenski narod. Častitljivi 100-letnici razstave v spomin in čast je bila na Bizeljskem postavljena razstava leta 1997 in ob tej priložnosti izdana knjižica SPOMINSKA IZDAJA, v kateri so organizatorji in sodelavci slikovito opisali dogajanja v času pred 100 leti in nam tudi predstavili, kako visoka je bila narodna zavest tlačenega slovenskega naroda.

B.B.

Vir: TD Bizeljsko in VD Bizeljsko: Spominska izdaja ob 100-letnici razstave grozdja in vina na Bizeljskem, september, 1997