Sredi 19. stoletja je razvoj starega bizeljskega vinogradništva dosegel višek. Leta 1845 se je na Bizeljskem prvič pojavila bolezen oidij, leta 1878 pa peronospora. Največja prelomnica, ki je zaznamovala vinogradništvo na tem območju, je nastopila v letih 1880-1884, ko se je pojavila trna uš (Filoksera) in uničila skoraj vse vinograde.

Leta 1884 je bila prav na Bizeljskem ustanovljena prva trsnica v Sloveniji, kjer so posadili štiri poskusne parcele po 1440m2 s podlagami ameriških sort, ki jih trtna uš ni prizadela (Premelč, 1976; Rožman, 1997).

N.Š.