Krajani Bizeljskega praznujemo svoj krajevni praznik na Martinovo v spomin na enajsti november 1941, ko so naši predniki morali zapustiti svoje domove in vse premoženje ter oditi negotovi prihodnosti naproti. Iz nemških taborišč so se vrnili po dolgih štirih letih in začenjali na novo.

Po dveh letih premora smo letošnji krajevni praznik spet praznovali »po starem«, tokrat v telovadnici OŠ Bizeljsko. Tea Berkovič Škof in Vilko Urek sta z učenci pripravila lep kulturni program, člani MoPZ Bizeljsko so zapeli državno in gasilsko himno, svoj glasbeni del pa je dodal še Oto Lesjak in mladi bizeljski tamburaši pod mentorstvom Anamarije Šimičić.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Mateja Kmetič je podrobno predstavila izvedene investicije v tekočem letu. Izvedena je bila modernizacija javne poti v Vitni vasi proti Miri Kene in ceste Bračna vas–Nova vas, v izvajanju pa je še modernizacija ceste Fijolič–Dernikovič v Orešju in javne poti v Drenovcu proti Srečku Dernikoviču. V KS so opravili tudi nujna vzdrževalna dela in navažali gramoz. S strani občine je bil saniran plaz v Orešju, je še navedla predsednica sveta KS. Zaključili so z obnovo oken in vrat na mrliški vežici na Bizeljskem, kjer so nabavili tudi dve klima napravi in pobelili celotno vežico ter nabavili pohištvo in nekaj nove opreme v kuhinji vežice. Obnovili so tudi klopce, koše in luči pred vežico. Gradnja mrliške vežice v Orešju se je zamaknila v prihodnje leto, ko se pričakuje njega izgradnja. Naštela je tudi investicije iz preteklih treh let, ki predstavljajo predvsem modernizacijo cest v kraju, saj je Bizeljsko KS z največ cestami v občini Brežice. Žal tudi v tem mandatu ni uspel odkup in obnova zadružnega doma, kar je dolgoletna želja krajanov. Glavni vzrok je breme hipoteke, ki predstavlja verjetno nerešljiv problem. O tem je v svojem nagovoru spregovoril tudi župan Ivan Molan, ki je omenil še nekaj investicij, ki potekajo na področju naše KS. To je izboljšava vodovodnega sistema in povezava s sosednjimi kraji ter sanacija nekaterih plazov.

Spregovoril je tudi predsednik KO ZBV NOB Bizeljsko Martin Najger, ki je spomnil  na kruto usodo naših prednikov izgnanih v nemška taborišča 11.11.1941 ter povedal, da je delegacija pri spomeniku pred zadružnim domom pred proslavo položila venec in prižgala svečo.

Ob krajevnem prazniku se podelijo tudi priznanja zaslužnim krajanom. Tokrat je so jih prejeli: za leto 2020 Marija Sušnik plaketo KS in Ivanka Kocjan priznanje, za leto 2021 je plaketo KS prejel Alojz Antolovič, letošnja prejemnika pa sta Anton Balon plaketo in Gašper Mihelin priznanje KS Bizeljsko.

V imenu vseh nagrajencev se je za izkazano jim čast zahvalil Gašper Mihelin, ki je v nadaljevanju z namestnikom poveljnika PGD Bizeljsko Evgenom Perom uradno predal namenu nabavljeno rabljeno gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov GVGP-1. Ključe vozila je sprejel glavni strojnik Tomaž Godec. Nekateri gasilci so se udeležili gašenja največjega požara v Sloveniji na Krasu in ob izkušnjah spoznali, da je takšno vozilo potrebno imeti tudi na našem področju, kjer so pogosti požari v naravi na težko dostopnem terenu. Nakupa tega vozila jim, po njegovih besedah, ne bi uspelo izpeljati brez krajanov Bizeljskega, ki jih vseskozi podpirajo in jim dajejo še dodaten zagon za delovanje. Zahvalil se je tudi Občini Brežice in županu za podporo pri njihovem delu, predsednici sveta KS in krajevnim svetnikom za pomoč pri nakupu in uradnemu prevzemu vozila, podjetju GEN energija za namensko donacijo sredstev za nakup vozila ter krajanki Radojki Šemrov, Lovski družini Bizeljsko in Turističnemu društvu Kapele za donacijo sredstev za vozilo. Namestnik poveljnika Per je nato predstavil karakteristike vozila, ki je bilo do zdaj v lasti PGD Hrastnik in ga bodo bizeljski gasilci obnovili še do konca. Društvo se je ob tej priložnosti tudi zahvalilo vsem svojim članom, ki so sodelovali pri gašenju požara na Krasu, in sicer Kristjanu Vahčiču, Gašperju Mihelinu, Tomažu Godcu in Evgenu Peru.

Lea Babič
Video: Videokom Brežice