PGD Bizeljsko je bilo ustanovljeno leta 1893 v gostilni Pečnik. Ponosni nasledniki številnih generacij gasilcev so jubilej proslavili z dvodnevnim programom. V petek, devetega junija, je potekala svečanost, ki so se je poleg domačih gasilcev udeležili številni gostje ter stanovski tovariši iz sosednjih društev.

Predsednik društva Gašper Mihelin je opisal zgodovino društva in njegov razvoj. Po vsakokratnih zmožnostih se je posodabljala oprema in sedaj se lahko pohvalijo s sodobno opremo med katero so vozila GVC 16/25, GVM-1 in GVGP-1. Društvo trenutno šteje 95 požrtvovalnih, iznajdljivih ter marljivih članov, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč krajanom ob naravnih nesrečah in požarih. Skrbijo za redno strokovno usposabljanje članov ter še posebno pozornost namenjajo mladim. Ponosni so na dobro sodelovanje s krajani, saj so neposredno vpeti v življenje okolja iz katerega izhajajo in so del humanitarnih, socialnih, kulturnih, izobraževalnih ter zabavnih dogodkov. Predsednik Mihelin se je tudi zahvalil županu Ivanu Molanu, ki izkazuje razumevanje za želje in potrebe po posodabljanju opreme, da so operativci opremljeni s sodobno osebno varovalno zaščitno opremo ob morebitnih intervencijah. Izrazil je še zadovoljstvo s sodelovanjem s sosednjimi društvi to stran in onstran Sotle, se zahvalil članicam in članom za požrtvovalno delo in nagovor končal je z besedami: »Obletnice niso le priložnosti za vrednotenje preteklih dosežkov, ampak so hkrati prelomnice, ko se izdelujejo načrti za prihodnost. Naj bodo tudi v prihodnje le-ti smeli in napredno usmerjeni v strokovno delo, naše zadovoljstvo in ponos vseh članov PGD Bizeljsko. Tradicija naše humanitarne organizacije naj ne zbledi, temveč jo ponosno prenesimo na naslednje generacije. To bo najlepša odločitev in darilo tistim, ki so postavili temelje ter gradili naše društvo.«

V nadaljevanju so o pomenu gasilstva spregovorili in slavljencem čestitali predsednik GZ Brežice Benjamin Kodrič, ki je slavljencem izročil zlato spominsko plaketo GZ Brežice, članica UO Gasilske zveze Slovenije Ana Somrak in župan Ivan Molan, ki jim je ob obljubah o nadaljnji podpori podelil tudi plaketo Občine Brežice. Predsednica sveta KS Bizeljsko Mateja Kmetič se je zaradi odsotnosti slavljencem obrnila pisno.
Predsednik in poveljnik GZ Brežice, Benjamin Kodrič in Darko Leskovec, sta podelila priznanja članicam in članom PGD Bizeljsko. Andreja Mihelin, Stanislav Vahčič, Amadeja Ivnik, Evgen Per in Kristjan Vahčič so prejeli priznanje GZ Brežice III. stopnje, Gašper Mihelin priznanje GZ Brežice II. stopnje in Tomaž Godec priznanje GZ Brežice I. stopnje.

Predsednik in poveljnik PGD Bizeljsko, Gašper Mihelin in Tomaž Godec, sta Slavici Kovačič in Vinku Mihelinu za 30-letno aktivno delo v gasilski organizaciji podelila priznanje in značko PGD Bizeljsko. Bizeljsko društvo je podelilo tudi zahvale vsem tistim, ki na kakršen koli način sodelujejo z gasilci: Občini Brežice, KS Bizeljsko, GZ Brežice, GZ Slovenije, TD Bizeljsko, župniku Vladu Leskovarju, OŠ Bizeljsko, Vinogradniško-vinarski zadrugi Bizeljsko, podjetjem TESI, Tehnični sistemi Bizeljsko, Gradbena mehanizacija David Babič, Miha Transport in HESS, Pekarni Drini 2, TD Kapele, MoPZ Bizeljsko, Vilku Ureku, PGD Orešje, PGD Stara vas, PGD Bistrica ob Sotli ter družini Šekoranja, ki je odstopila prireditveni prostor. Sledile so še čestitke predstavnikov sosednjih prijateljskih PGD (Bistrica ob Sotli, Pišece, Stara vas, Orešje in Župelevec) ter DVD Kačkovec in GZ Hrastnik.

V kulturnem delu programa so nastopili mladi gasilci, učenci OŠ Bizeljsko pod mentorstvom Vilka Ureka ter MoPZ Bizeljsko pod vodstvom Nika Ogorevca, ki je za začetek svečanosti ob postroju gasilk in gasilcev zapel državno in gasilsko himno. Prireditev je povezovala Tea Berkovič Škof.

Zabavni del prireditve je bil namenjen najmlajšim. Zabavala jih je Pika Nogavička, Qlandia Krško je izvajala otroške delavnice, na voljo so bila napihljiva igrala. V večernem delu je nastopil ansambel Grešni muzikanti.

Praznovanje se je nadaljevalo v soboto. Najprej so izpeljali vaške igre po gasilsko v katerih se je pomerilo sedem ekip. Ob igrah so se zabavali igralci in gledalci. Veliki prehodni pokal je ob pokalu za osvojeno prvo mesto prejela ekipa PGD Bizeljsko mladi, drugo mesto je osvojila ekipa PGD Bizeljsko, tretje DVD Kačkovec, četrto DU Bizeljsko moški, peto Šempetrske orlice iz Bistrice ob Sotli, šesto DVD Klanjec in sedmo DU Bizeljsko ženske.

V večernih urah pa je številne zabave željne obiskovalce zabavala skupina Mambo Kings.

Lea Babič