Člani najštevilčnejšega društva na Bizeljskem, društva upokojencev, so se zbrali na rednem letnem zboru. Predsednica Mira Rajterič je pozdravila udeležence in goste: direktorico občinske uprave Patricio Čular, svetovalko za IKT in ORTO Marijo Krušič, predsednika DU Dobova Kapele Slavka Bokorja, Jožeta Žnideršiča predsednika pokrajinskega zveze DU Posavje ter policista Slavka Peskarja.

Članice in član folklorne skupine Dobova Kapele so za začetek ogreli srca udeležencev s plesi in pesmijo .
Sledil je uradni del zbora z izvolitvijo delovnega predsedstva ter poročili o delu v minulem letu. Poročilo nadzornega odbora je podala Danica Ivanuš, poročilo programa starejši za starejši pa Jožica Obradovič. Povedala je, da je na Bizeljskem 394 starejših nad 69 let.

Številni starejši živijo z otroki in ne rabijo pomoči, so pa veseli obiska in pogovora. Prostovoljke se bodo še naprej trudile polepšati življenje starejšim. Poročilo častnega razsodišča Olge Krušnik je bilo kratko, saj niso zaznali kršitev. Po sprejetju poročil je bil predstavljen plan dela za letos, ki so ga prisotni prejeli tudi natisnjenega v zloženki. V načrtu je nadaljevanje programa starejši za starejše ter številna druženja, ki so starejšim v največje veselje. Predviden je jurjev piknik s pohodom do sv. Vida, izlet z vlakom v Laško, izlet v Italijo in na Kras, kopalni dnevi ter izlet z ladjico, letovanje v Izoli, kostanjev piknik, Martinovo na Krasu, obisk Mozirskega gaja in še kaj kar se bodo dogovorili sproti in bodo člani obveščeni po elektronski pošti ter preko poverjenikov.

Predsednica Mira Rajterič je povabila tudi k udeležbi na praktičnih delavnicah o uporabi pametnega telefona (13. in 20.4) ter na srečanje posavskih društev upokojencev 26. maja na Studencu. Predstavljena je bila tudi novost, ki se nahaja v prostorih krajevne skupnosti Bizeljsko. Na pobudo člana Maksimiljana Janeža iz Bukovja je pri vhodu v društveni prostor postavljena knjižna polica. Na njej so na voljo knjige za izposojo ter priložena navodila. Knjigo si lahko izposodite, jo preberete in vrnete. Lahko knjigo vzamete in v zameno pustite drugo knjigo ali več njih. Možno je, da pustite listek z naslovom knjige, ki bi jo želeli in vam jo morda prinese kdo od obiskovalcev knjigobežnice. Zaželeno je tudi, da knjigobežnico obogatite s svojimi knjigami. Knjigobežnica je predana v uporabo pred zborom članov četrtega aprila 2023.
Predsednica se je zahvalila vsem poverjenikom, prostovoljkam starejši za starejše, nosilcem prapora, članom vseh odborov, Mariji Krušič za pomoč pri programu ORTO ter k besedi povabila goste. Patricia Čular je predstavila sodelovanje občine z društvom.

Povedala je, da je ravnokar predano 11 stanovanjskih enot v nekdanjem domu upokojencev. Če kdo rabi, lahko zaprosi. Prav tako obstaja možnost enkratne denarne pomoči. Na voljo so brezplačni prevozi v projektu Sopotniki. Obstaja tudi E varovanje na daljavo (zapestnica ali obesek pomoč za samostojno bivanje starejših doma). Povabila je, naj starejši to izkoristijo.

Vojko Kovačič je prebral sporočilo predsednice sveta KS Mateje Kmetič, ki se zbora ni mogla udeležiti zaradi službenih dolžnosti.

Policist Slavko Peskar je opozoril na nekatere varnostne ukrepe pri varovanju osebne lastnine, ponudil pomoč pri varovanju doma med pogrebom in podobnih odsotnostih. Tudi Marija Krušič, Jože Žnideršič in Slavko Bokor so pozdravili zbrane, zaželeli uspešno delo tudi v prihodnje ter voščili vesele praznike, ki so pred vrati. V dar so prejeli pisanke Brigite Heberle Martini, ki s svojimi umetelno izdelanimi izdelki vedno navduši.

Za prijetno druženje po uradnem delu so poskrbeli članice folklorne skupine Dobova Kapele s svojim harmonikarjem, ki se jim je pridružil še Slavko Mihelin s svojo harmoniko.

Lea Babič