Podružnična cerkev stoji na razglednem griču (357 m) sredi vinogradov v Janeževi Gorci, od koder je lep razgled po dolini Dramlje in Bizeljskem gričevju. Cerkev je bila verjetno zgrajena v 16. stol., leta 1738 (letnica na portalu) pa prenovljena.

Pozneje je bil k zahodnemu delu ladje prizidan tudi zvonik. Pravokotna ladja in tradicionalno tristrano zaključeni prezbiterij sta banjasto obokana. Ladji dajejo pečat krepko izraženi pilastri. Zaradi turških vpadov je cerkvico v novem veku obdajal obrambni zid.
Poleg glavnega oltarja posvečenega sv. Vidu, je na levi strani še stranski oltar sv. Roka, h kateremu so se ljudje verjetno še posebej zatekali in molili v času epidemij kuge.

Maša pri sv. Vidu je vsako leto okoli 15. junija (Vidova nedelja) in 16. avgusta (Rokova nedelja).