Spremljanje dozorevanja grozdja KGZS zavod Novo mesto

 

3 teden 13 teden 23 teden 3

www.kmetijskizavod-nm.si