Med krajani se je že od nekdaj kazala želja in potreba po skupni pomoči ob morebitnih nesrečah. Zato so ustanavljali gasilska društva. Tudi v Orešju in Bizeljski vasi.

 Skupina fantov in mož si je že leta 1937 sposodila uniforme pri PGD Bizeljsko, da so kot gasilci prisostvovali sv. maši na magdalensko nedeljo. Druga svetovna vojna je ustanovitev društva odložila na stranski tir. Prostovoljno gasilsko društvo Orešje je bilo ustanovljeno septembra 1949. Sestajali so se po domovih, saj niso imeli svojih prostorov. Prav tako je bila omejena pomoč ob nesrečah, saj niso imeli potrebne opreme. Z leti so postopoma nabavljali  najnujnejše. Ko se je podružnična šola preselila v matično na Bizeljsko, so dobili tudi svoje prostore, kjer so lahko shranili opremo, orodje ter se družili. Leta 1977 so se prvič udeležili sektorske vaje na Bizeljskem nato pa še raznih tekmovanj. Postopoma so prišli tudi do kombija, društvenega prapora, sirene, nove brizgalne… Delovanje društva v tako malem kraju se zdi navzven dokaj samoumevno in enostavno, vendar je zagotavljanje sodobne gasilske opreme, urejanje gasilskega doma in usposabljanje gasilcev zelo zahtevna naloga. Vsa leta delovanja društva so se menjavale generacije vaščanov, ki so velik del prostega časa namenili delovanju društva in družabnemu dogajanju v vasi. Društvo je skupnost različnih ljudi, ki vanj prinašajo različne poglede ter ideje in je delo vsakega posameznika neprecenljivo.

Jubilej so proslavili 14. decembra 2019 na slavnostni seji, kateri so prisostvovali tudi gasilci PGD Bizeljsko, PGD Stara vas, PGD Bistrica ob Sotli ter pobrateno društvo s Koroške PGD Sela – Vrhe, podžupan občine Brežice Jure Pezdirc, predsednica KS Bizeljsko Mateja Kmetič, predsednik OGZ Herman Premelč ter sektorski poveljnik Andrej Kovačič. PGD Orešje šteje 43 članov, ki jim že drugi mandat predseduje Silva Žertuš. Ob jubileju jim je svet KS Bizeljsko podelil plaketo KS območna gasilska zveza Brežice pa plamenico.

Lea Babič