Člani Turističnega društva Bizeljsko in številni gostje smo se 17. februarja zbrali na rednem občnem zboru, na katerem smo kot uspešno ocenili opravljeno delo in številne aktivnosti v minulem letu ter sprejeli plan dela v tekočem letu.

Predsednica društva Mateja Kmetič je predstavila poročila, med katerimi izpostavljam pohode po pešpoteh. Lani smo izvedli tri, v tem letu smo si začrtali, da izvedemo vseh pet; najverjetneje 23. aprila k repnicam, junija Vidovo pot, julija Pot po Orešju, konec avgusta Pot ob Sotli in predvidoma 15. oktobra Grajsko pešpot. V tekočem letu spomladi načrtujemo skupno čistilno akcijo, še obsežnejšo, kot je bila lanska, urejanje avtobusnih postajališč in novo zasaditev ob spomeniku pred zadružnim domom. Ob udeležbi na sejmih in dogodkih v občini in širše, s člani TD Artiče, ki so se odzvali povabilu na občni zbor in s katerimi že sodelujemo, načrtujemo izmenjavo na pohodih in morda tudi ekskurzijo.

Če bodo razmere dovoljevale, bi znova v sodelovanju z ostalimi društvi in krajevno skupnostjo pripravili v sklopu Martinovega tedna Martinov sejem in pomagali pri zaključnem Martinovanju na Bizeljskem. Konec leta pa naj bi znova združilo moči več društev in pripravili prižig lučk ter decembrske prireditve za najmlajše, razmišljamo tudi o silvestrovanju za otroke.

Na predlog članice Lee Babič bomo z drugimi društvi v kraju preverili možnost postavitve bizeljskega vinskega hrama z značilnimi sončnimi vrati in tudi postopek vpisa sončnih vrat, ki jih je Lea Babič v minulih letih že popisala in pripravila fotografsko razstavo, v register nesnovne kulturne dediščine. Lea Babič pa je tudi predstavila kvačkan grb Turističnega društva Bizeljsko, začela je v akciji kvačkanja grbov slovenskih občin in se s to akcijo, v kateri so kvačkali grbe vseh 212 občin, vpisala tudi v Guinessovo knjigo rekordov.

Veseli smo, da se nam je pridružil tudi turistični podmladek na OŠ Bizeljsko, ki ga v tem letu vodi Tanja Balas, vsako leto sodelujejo na Dnevih evropske kulturne dediščine, se pridružijo pohodom ali sami podajo po pešpoteh in sodelujejo v čistilni akciji.

Na občnem zboru so nam podporo izrazili podžupan občine Brežice Aleksander Gajski, predsednica Občinske turistične zveze Branka Strgar, predstavnici Turističnega društva Artiče Marjetka Pernišek in Turističnega društva Zakot-Bukošek-Trnje Duša Najvirt Jeličič, predstavnica Kozjanskega parka Vesna Zakonjšek in številni predstavniki društev in organizacij iz kraja.

Zbrani zbor je bil skoraj prevelik za največjo sobo v stavbi krajevne skupnosti, zato je predsednica Mateja Kmetič, ki je tudi predsednica Krajevne skupnosti Bizeljsko, zbrane obvestila, da preučujejo možnosti in vodijo aktivnosti za pridobitev zadružnega doma, če to letos ne uspe, pa meni, da bi morali postaviti novo dvorano.

S. Vahtarić
Foto: Branko Brečko in Lea Babič
Video: Davor A Lipej Videokom Brežice