Bizeljski upokojenci so se zbrali na rednem letnem zboru v gostilni Kocjan v Stari vasi na Bizeljskem. Po pozdravu predsednice Marije Rajterič so za prijeten začetek poskrbeli člani dramske skupine Smeh ni greh iz Pišec in folklorna skupina Ladarice DU Dobova- Kapele.

Sledilo je delo po običajnem in predvidenem dnevnem redu od izvolitve delovnega predsedstva preko poročil o delu v letu 2023 in načrtov za tekoče leto, do pozdrava gostov in podelitev zahval zaslužnim članom. Najštevilčnejše društvo na Bizeljskem šteje 245 članov, ki se radi udeležujejo društvenih piknikov, izletov in letovanj, saj jim druženje z vrstniki pomeni sprostitev in popestritev jeseni življenja.

Vodja programa Starejši za starejše Jožica Obradovič je med drugim izpostavila problem zavarovanja na kmetijah. kar posledično prinaša nizke pokojnine in s tem slab socialni položaj starostnikov. Povedala je, da je 317 krajanov starejših od 69 let. Izpostavila je možnost E- oskrbe na domu, koriščenja brezplačnih prevozov preko Sopotnikov in druge pomoči, saj prostovoljke tega programa opravijo številne obiske starejših krajanov.

Bogat je tudi plan dela za leto 2024, ki se po besedah predsednice lahko še sproti dopolni po želji in potrebah članov.

Zbrane je nagovoril tudi župan Ivan Molan, ki je izpostavil veliko število starejših nad 65 let, ki jim občina skuša priskočiti na pomoč s sofinanciranjem pomoči na domu, sofinanciranjem bivanja v domu starejših socialno ogroženim, programa Starejši za starejše, Sopotniki in drugih programov v organizaciji društev. Omenil je tudi nekaj drugih načrtov investicij v KS Bizeljsko. med katerimi je odkup zadružnega doma, ki naj bi se končno bližal realizaciji in s tem možnosti za obnovo le-tega, kar je že dolgoletna želja in potreba krajanov.

Predsednica sveta KS Mateja Kmetič se zaradi službenih obveznosti ni mogla udeležiti zbora, zato je svoje besede namenjene domačim upokojencem zapisala. Prebrala jih je svetnica KS Marija Haler. Tudi ona daje velik pomen predvideni ureditvi zadružnega doma, da bi krajani končno imeli na razpolago dvorano za prireditve in druženja.

Vzpodbudne besede in čestitke za opravljeno delo sta izrekla tudi Biserka Čančar, predsednica društva upokojencev Dobova – Kapele in njen predhodnik Slavko Bokor. Policist Slavko Peskar je opozoril na problematiko vlomov in kraj ter ponovno podal nekaj nasvetov kako zavarovati svoje imetje pred nepridipravi, ki se poslužujejo vedno novih metod za svoje nečedne posle.

Sledile so še zahvale vsem prostovoljkam in prostovoljcem, nosilcem prapora ter vsem, ki se trudijo in porabijo številne ure svojega časa za uspešno delo društva. Med njimi gre še posebej izpostaviti rokodelko Brigito Heberle Martini, ki s prefinjeno izdelavo raznih uporabnih predmetov poskrbi za darilca in okrasitev prostora. Tokrat so mize krasile rože iz krep papirja, prostovoljke in prostovoljci ter gostje pa so prejeli lična in domiselna darilca – blazinice za šivalni pribor.

Lea Babič