Bizeljsko je največja krajevna skupnost v občini Brežice, saj obsega skoraj 31 kvadratnih kilometrov. Po podatkih statističnega urada šteje 1712 prebivalcev, ki živimo v 12 vaseh: Bizeljska vas, Bizeljsko, Bračna vas, Brezovica, Bukovje, Dramlja, Drenovec, Gregovce, Nova vas, Orešje, Stara vas in Vitna vas.
Svoj krajevni praznik praznujemo enajstega novembra v spomin na izgon 3011 krajanov v nemška taborišča leta 1941.

Na prireditvi v počastitev praznika je predsednica sveta KS Mateja Kmetič najprej pozdravila vse prisotne: župana Ivana Molana, ravnateljico Metko Kržan, predsednico združenja za vrednote NOB Bizeljsko Marjetko Gerjevič Slatner, župnika Vlada Leskovarja, svetnice in svetnike KS Bizeljsko, občinsko svetnico, predstavnike sosednjih krajevnih skupnosti, predstavnike društev in ostalih organizacij, ostale goste in nastopajoče ter vse krajanke in krajane ter predstavila opravljeno delo v minulem letu in načrte za prihodnje z besedami: » Letošnje leto je bilo močno zaznamovano z neprijetnimi dogodki tako pri nas kakor tudi v svetu. Močna neurja s točo so klestila žal tudi po naših krajih in uničevala kmetijske pridelke in tudi infrastrukturo ter avgustovske poplave, ki so prizadele tudi del naše Občine.

V letu 2023, ki se počasi a vztrajno izteka, nam je uspelo izvesti nekaj manjših investicij, ki smo si jih zadali , nekaj pa jih je še v izvajanju. Žal pa je tudi nekaj takih, ki v letošnjem letu ne bodo izvedene, saj smo morali najprej po sanirati nujne zadeve po neurju, za ostalo pa nam je zmanjkalo denarja, saj vsako leto naredimo preoptimistične plane glede na razpoložljiva sredstva, ki jih dobimo s strani Občine.
Ker smo KS z največ cestami v Občini, je naša prioriteta modernizacija cestnih odsekov. To se ponavljam vsako leto. Še vedno imamo kar nekaj cest, ki vodijo do stanovanjskih hiš in niso asfaltirane.
Konec lanskega leta je bila izvedena modernizacija JP v Drenovcu proti Srečku Dernikoviču v znesku 37.000€. Letos smo uspeli modernizirati cestni odsek na Brezovici proti družini Marjana Jelčiča. Investicija je znašala 40.000 €. Komunala Brežice kot koncesionar, ki je zadolžena za letno in zimsko vzdrževanje cest v naši KS, je izvedla nekaj nujnih vzdrževalnih del, predvsem po neurju. Stroški le teh del so znašali okoli 43.000 €. V ta znesek je vključena tudi zimska služba in navoz gramoza. Spomladi je bil s strani Občine moderniziran cestni odsek v Bračni vasi v dolžini 500m v vrednosti 90.000 €.

V izvajanju je še asfaltacija cestnega odseka Sodarska pot, prvi del, v naslednjem letu pa bo asfaltiran še tudi drugi del. Zaradi poškodb na cestišču, sta bila oziroma se ravno sedaj delno sanirata dva odseka v Stari vasi in sicer proti Rajteriču in Brkiču.

Finančno smo pomagali Lovski družini Bizeljsko pri postavitvi nadstreška in nakupu pokalov v znesku 631€. PGD Stara vas smo finančno pomagali pri nakupu materiala v znesku 105€. V Stari vasi pri gasilskem domu je po novem nameščen defribilator, ki je stal cca 2.000 €, kjer je KS finančno pomagala v višini 230 €, vsa ostala sredstva je svetnik Stare vasi, Denis Kmetič, zbral s pomočjo donatorjev, katerim se tudi zahvaljujemo. ŠD Bizeljsko nas je v septembru zastopalo na nogometnem turnirju v Artičah, ki je potekal med KS v brežiški občini in zasedlo odlično 3. mesto. Zanje smo nabavili kratke majčke v vrednosti 56 €. OŠ smo pomagali pri izvedbi plavalnega tečaja in nabavili 15 kosov plavalnih očal v vrednosti 148 €. Za na pokopališče Bizeljsko smo kupili 4 nove klopi, ker so bile stare že dotrajane, strošek le tega je znašal 1.025 €. Nabavili smo tudi nove luči za na pokopališče, ki pa še niso zmontirane, strošek le teh je bil 561 €. Obnovili smo tudi razpadajočo škarpo, ki se je deloma porušila na levem delu pokopališča. Investicija je znašala 6.475 €. Na pobudo svetnika, Vojka Kovačič, smo v sodelovanju s Turističnim društvom Bizeljsko zasadili rože po ograji od Zadružnega doma do OŠ. Konec lanskega leta smo tako kot vsako letu tudi vsem trem PGD finančno pomagali pri nakupu koledarjev v skupnem znesku 350 €.

Kot sem že lani omenila, je v teku izgradnja MV v Orešju, ki bi morala biti že v lanskem letu zaključena, vendar se je z izvajalcem zaradi neresnosti prekinila pogodba. V letošnjem letu se je šlo v novi razpis in pridobljene so bile vrednostno zelo visoke ponudbe, tako da smo se odločili, da se izgradnja izvede v dveh delih. V letošnjem se zgradi, v naslednjem pa dokonča. Ampak tudi tu se je zadeva zavlekla, tako, da je v planu, da se tudi izgradnja prestavi v leto 2024.

V letošnjem letu je kar veliko gospodinjstev na Bizeljskem dobilo optiko, za kar smo se že kar nekaj časa borili. Me veseli, da nam je to uspelo, saj je to sedaj nujna zadeva vsakega gospodinjstva.
Kot se že vsako leto ponavljam, nas veseli, da imamo v svojem kraju zdravstveni dom in lekarno. V ZD sta zdravnik, ki dela trikrat tedensko in zobozdravnik, ki od letošnjega leta dela štirikrat na teden. Tudi to smo dosegli, da smo nazaj pridobili zobozdravnika. Je pa dejstvo, da ima zobozdravnik malo opredeljenih pacientov in pozivam, da se v čim večjem številu opredelite pri zobozdravniku, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da ga več ne bomo imeli.

Na lanski proslavi ob krajevnem prazniku sem omenila, da si želimo, da se odkupi Zadružni dom. Povedano je bilo, da je ena zadruga, ki je etažni lastnik doma obremenjena z visoko hipoteko. To nam je letos uspelo rešiti, tako da je bil narejen izbris hipoteke in je sedaj dom bremena prost. S strani Občine in s sodelovanjem KS je bila narejena cenitev. Sedaj so na vrsti pogajanja z zadrugama. Srčno upam, da nam uspe, saj so tudi v proračunu za letos delno zagotovljena sredstva za odkup. Delno pa bi zagotovili sredstva v proračunu za leto 2024.

Tudi v bodoče je želja, da lepo sodelujemo v samem kraju, z Občino in sosednjimi kraji ter društvi, OŠ, župniščem.

Opozorila bi pa še na eno problematiko, ki je že nekaj let zelo pereča na Bizeljskem. To so ekološki otoki, ki so najbolj problematični v celotni občini. Prosila bi, da vsak od vas pripomore k temu, da bomo imeli urejen naš kraj.

Preden zaključim, bi se zahvalila OŠ Bizeljsko za program, posebej glasbenemu pedagogu g. Vilku Ureku in učiteljici in današnji voditeljici programa, ga. Tei Berkovič Škof, aktivu kmetic Bizeljsko, ki so poskrbele za sladke in slane dobrote ter Društvu vinogradnikov Bizeljsko, ki so poskrbeli za odlično rujno kapljico, ki jo bomo po končani prireditvi tudi poizkusili.

Na koncu pa vsem skupaj čestim ob našem krajevnem prazniku in vas po končani prireditvi prijazno vabim na pogostitev in druženje, da naredimo še kakšen dober skupen plan za izboljšavo razmer na Bizeljskem.«

Župan Ivan Molan je dejal, da smo lani pred lokalnimi volitvami lahko slišali veliko lepih besed in obljub, žal pa se je v tem letu pokazalo, da je treba od vseh tistih lepih besed stopiti na realna tla. Dodal je, da je bilo letos na Bizeljskem veliko narejenega. Izpostavil je obnovo vodovodnega sistema za katero je porabljenega veliko denarja. Brežiška občina to ureja s sosednjo bistriško občino s pomočjo evropskih sredstev.

Predsednica KO Združenja borcev za vrednote NOB Bizeljsko Marjetka Slatner Gerjevič je izpostavila, da mnogi izgnanci niso dočakali vrnitve na svoje domove In prav zato je na Slovenskem začel rasti upor proti tistim, ki so jim vzeli zemljo, jezik, jih ponižali in zatirali. » Zavedajte se, da niste bili vi izgnani zaradi upora ljudi, upor je nastal zaradi izgona vas«, je še dodala besede namenjene izgnancem. S predstavnikoma bizeljske KO Martinom Najgerjem in Dragom Rebernikom je položila venec padlim borcem pri spomeniku pred zadružnim domom.

Predsednica sveta KS se je ob koncu zahvalila za pomoč pri izvedbi prireditve Vilku Ureku, Tei Berkovič Škof, županu Ivanu Molanu, Aktivu kmetic Bizeljsko, Društvu vinogradnikov Bizeljsko, krajevnima svetnikoma Vojku Kovačiču in Denisu Kmetiču ter tajnici KS Bizeljsko Majdi Jurkas.

V kulturnem programu so nastopili MoPZ Bizeljsko, otroški in mladinski zbor OŠ Bizeljsko, ki jih je spremljal glasbeni pedagog Vilko Urek, ter učenki Mija in Nina s hudomušnim dialogom. Prireditev je povezovala Tea Berkovič Škof. V nadaljevanju petkovega večera je za zabavo poskrbela posavska skupina Džuboks.

Lea Babič
Foto Alojz Babič
Video Videokom Brežice Davor A Lipej