Društvo upokojencev Bizeljsko že štirideset let deluje kot samostojno društvo. Jubilej so proslavili s prireditvijo v telovadnici OŠ Bizeljsko, ki so jo naslovili DU Bizeljsko skozi čas.

S kulturnim programom v katerem so nastopili: učenci 4. razreda OŠ Bizeljsko z razredničarko Lidijo Cizel, članice in član folklorne skupine Dubovske ladarice iz DU Dobova-Kapele, Ljudski pevci Bizeljsko ter glasbena para Zdenka in Andrej Pinterič ter Zofija in Vilko Urek, so popestrili deževno popoldne številnim članom društva in gostom. Program je povezovala Doroteja Lipej, ki nas je popeljala skozi zgodovino društva.  Iz zapisa v društveni kroniki je namreč razvidno, da je bil ustanovni občni zbor 17. maja 1953 v bizeljski šoli. Želja članov je bila vključevanje v vse oblike udejstvovanja v kraju, sodelovanje na prireditvah in proslavah, izleti, pomoč upokojencem pri urejanju njihovega socialnega in gmotnega položaja ter pri stanovanjski problematiki, vključevanje v razpravo o pokojninskem zakonu, sodelovanje pri veliko humanitarnih akcijah. Za prvi prapor so na pobudo takratnega predsednika poverjeništva DU Bizeljsko Janka Knapiča člani zbrali denar in ga svečano razvili 27. 7. 1969. Nato je bil prisoten na vseh prireditvah in ob slovesu upokojencev. Leta 1982 je društvo postalo samostojno in deset let pozneje zamenjalo svoj prapor zaradi neustreznosti starih simbolov. V teh letih je društvo vodilo deset poverjenikov, oziroma predsednikov. Pred petimi leti je predsedovanje od Roka Kržana prevzela Marija Rajterič, ki je svojemu predhodniku ob jubileju predala priznanje, s katerim si je prislužil naziv častni član DU Bizeljsko. Danes društvo šteje 242 članov, ki ga ob predsednici Mariji Rajterič vodi upravni odbor v sestavi:  tajnica Milica Dececco, blagajničarka Zdenka Kovačič ter člani Uroš Kolar, Tinka Vahčič, Metka Premelč, Jožica Obradovič, Mihaela Zorko, Anica Travnikar, Vojko Kovačič in Brigita Heberle

Jubilantom so čestitali in jim zaželeli uspešno delo v prihodnje predsedniki DU Brežice Jožica Sušin, DU Dobova-Kapele Slavko Bokor in DU Bistrica ob Sotli Janez Drašler, predsednica Aktiva kmetic Bizeljsko Slavica Antolovič in predsednik PGD Bizeljsko Gašper Mihelin. Direktorica občinske uprave Patricia Čular je v nagovoru izpostavila pomen delovanja društva, predvsem izvajanje nekaterih programov kot so Sopotniki, Starejši za starejše in drugih, ki lajšajo življenje starejši populaciji ter predsednici izročila plaketo občine. Predsednica sveta KS Bizeljsko Mateja Kmetič je ob čestitkah predsednici predala priznanje KS, predsednik PZDU Posavje Jože Žnidarič pa malo plaketo PZDU Posavje.

Zgodovino delovanja DU Bizeljsko so strnili v zloženki, ki so jo izdali ob praznovanju jubileja.

Lea Babič