49 posameznikov se je v dveh letih odzvalo povabilu Občine Brežice in se pomerilo v tekmovanju v peki kruha. Večina, kar 47 od tega je bilo žensk, opogumila pa sta se tudi dva moška. Tekmovanje je prvič potekalo v lanskem letu, ko so 24 posameznic in 1 posameznik oddali 34 kruhov. Letos so bile presežene vse številke, tako da je 42 kruhov oddalo 33 posameznic in 2 posameznika.

Če smo v lanskem letu govorili, da gre za občinsko tekmovanje, ker so se ga udeležili občanke in občan iz občine Brežice, je letos krog tekmovalcev presegel meje občine in se razširil na sosednje občine.

Tričlanska komisija, ki ji že dve leti predseduje Slavka Preskar, je ocenjevala zunanji videz, videz sredice skorje ter okus sredice in skorje. Da delo komisije ni bilo lahko, priča podatek, da je bila letošnja povprečna ocena kruha 13,02 od 15 možnih točk, prvonagrajeni kruh pa je prejel 14,7 točk.

Če se še enkrat spomnimo, so bile prejemnice prvih treh mest v letu 2014 Tinka Kovačič, Veronika Fabinc in Kristina Golobič. V letošnjem letu pa je nagrado odnesla Magda Mežič, drugo mesto je s polbelim kruhom s konopljo pripadlo Mileni Tomše in tretje Tinki Kovačič.

Po podelitvi zahval je sledilo predavanje pekovskega mojstra Francija Planinca, avtorja knjige »Kruh in pecivo po domače – Peka brez umetnih dodatkov«, ki pravi, da dobrega kruha ne naredi moka, ampak roka. Svoje izkušnje pa ni prelil le v besede, temveč jih je vsem obiskovalcem  podal tudi v obliki različnih izdelkov na okušanje.

Spomnimo, da je tudi letos tekmovanje peke kruha Občina Brežice organizirala v sklopu otvoritvenega dogodka »Dan kruha, vina in salam« festivala »Brežice, moje mesto«. Potekalo pa je drugič zapovrstjo.

V letu 2014 so v tekmovanju sodelovale:

Jožica Neral, Artiče
Zdravka Kampijut, Bizeljsko
Veronika Fabinc, Brežice
Bernarda Žnideršič, Brežice
Marija Žnideršič, Brežice
Marija Omerzu, Brežice
Majda Bevc, Cerklje ob Krki
Anica Franko, Cerklje ob Krki
Jožefa Humek, Dobova
Aktiv kmečkih žena Kapele, Kapele
Irena Rudman, Krška vas
Bernardka Baškovič, Krška vas
Marija Klemenčič, Krška vas
Ana Iljaž, Pišece 

V letu 2015 so v tekmovanju sodelovali:

Marija Pinterič, Artiče
Karmen Brudar, Bizeljsko
Slavka Preskar, Brežice
Anica Šintič , Dobova
Romana Hervol, Dobova
Danica Petelinc, Dobova
Sonja Kovačič, Dobova
Erika Cvetkovič, Dobova
Marija Hotko, Globoko
Milena Strgar, Globoko
Ivana Lipar, Globoko
Ana Molan, Globoko
Tatjana Preskar, Globoko
Tatjana Kramer, Kapele
Mira Šuler, Kapele
Magda Mežič, Leskovec
Nada Bučar, Novo mesto
Dragica Zagmajster, Pišece
Jožica Kuntarič, Podbočje
Terezija Ban, Sromlje
Ladislav Ban, Sromlje
Anica Cizl, Sromlje
Andreja Krošelj, Sromlje
Vera Krištof, Bizeljsko 

V letu 2014 in 2015 so v tekmovanju sodelovali:

Tinka Kovačič, Artiče
Anže Šoštarič, Artiče
Anica Travnikar, Bizeljsko
Lea Babič, Bizeljsko
Slavica Antolovič, Bizeljsko
Kristina Golobič, Brežice
Sabina Kostevc, Globoko
Dragica Gantar Petančič, Globoko
Marija Budič, Jesenice na Dolenjskem
Milena Tomše, Krška vas
Zinka Ban, Sromlje 

Komisija v letu 2014: Slavka Preskar, Roman Matjašič, Nuša Derenda

Komisija v letu 2015: Slavka Preskar, Roman Matjašič, dr. Ivanka Počkar«

 

Lea Babič


img 1img 2img 3img 4img 5img 6img 7img 8img 9img 10img 11img 12img 13img 14img 15img 16img 17img 18img 19img 20img 21img 22img 23img 24