Občina Brežice preko razpisa za ohranjanje in razvoj podeželja. Župan je obiskal sadjarsko kmetijo Križančič, kmetijo Balon iz Drenovca in kmetijo Kržan, kjer se je srečal s pridelovalci in se z njimi pogovoril o njihovih izkušnjah z mrežami proti toči.

Župan občine Brežice Ivan Molan o protitočnih mrežah:

medij/novice/2012/12.7.2012/zupan_obcine_brezice_ivan_molan_o_protitocnih_mrezah.MP3

Uspešni ukrepi

Župan obiskal kraje prizadete v lanskem neurju s točo

Občina Brežice je z občinami, ki jih je v l. 2011 prizadela toča ter v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, dosegla med drugimi ukrepi tudi spremembo Zakona o vinu. Sprememba zakona omogoča vinogradnikom, tudi fizičnim osebam, ne samo samostojnim podjetnikom, nakup grozdje v istem vinorodnem okolišu, kadar sami ob uničenju letine zaradi toče, neurja, ipd..ostanejo brez grozdja. Rezultat uspešnih lanskoletnih ukrepov je tudi sprememba velikosti površine pri obnovi vinogradov za prijave na javni razpis ministrstva.  Za obnovo vinogradov je bil upoštevan predlog za zmanjšanje zahtevane površine z najmanj 0,85 ha vinograda na najmanj 0,6 ha vinograda z obnovljeno površino. V letošnjem letu je bilo na področju, ki ga je lani prizadela toča, obnovljenih 50 ha vinogradov, kar je desetkrat več kot je letno povprečje. Obnovljeni vinogradi bodo pozitivno vplivali na nadaljnji razvoj vinogradništva v občini.

Sofinanciranje nakupa mrež proti toči – odgovor Občine na lanskoletno škodo

Ko je julija 2011 kraje KS Bizeljsko in KS Pišece prizadelo hudo neurje s točo je bilo opustošenih 1000 ha obdelovalnih površin, od tega kar 400 ha vinogradov, kjer na trsih ni ostal niti list. Zaradi določil zakonodaje Občina ni mogla s finančnimi sredstvi pomagati tistim, ki so zaradi toče ostali brez pridelka. Zato je bil ob srečanju z vinogradniki in kmeti iz s točo prizadetega območja predstavljen predlog za sofinanciranje nakupu protitočnih mrež, ki preprečujejo uničenje pridelka. Občina Brežice je v letošnjem letu predlog že uresničila, saj je pričela s sofinanciranjem nakupa protitočnih mrež v kmetijstvu, z ukrepom bo nadaljevala tudi v naslednjem letu, saj so prvi rezultati namestitve protitočnih mrež pri zaščiti pridelkov obetavni.  Na javnem razpisu za dodeljevanje sredstev za ohranjanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2012 je Občina sofinancirala nakup protitočnih mrež v vinogradništvu v višini 40%.

V 2011 za pomoč pri sanaciji škode na stanovanjskih objektih in KS namenili 232.000 evrov

Toča je lani poškodovala tudi številne stanovanjske objekte, predvsem strehe. Občina Brežice je želela hitro in učinkovito pomagati prizadetim občankam in občanom v okviru svojih finančnih in z zakonom dovoljenih možnostih. Pri tem je lahko v skladu z veljavno zakonodajo finančno pomoč namenila le za sanacijo škode na stanovanjskih objektih, ne pa za škodo na pridelkih. Občina je ustanovila komisijo za oceno škode po elementarnih in drugih nesrečah, ki je prejela 728 prijav škode na objektih v skupnem znesku 1.086.050,83 evrov. Povprečna prijavljena škoda na stanovanjskih objektih je pri neurju s točo znašala cca 1.500 evrov.

Na podlagi Odloka o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic neurja s točo z dne 11. 7. 2011 v Občini Brežice (Ur. list RS, št. 71/2011) in prejetih vlog za izplačilo ter dokazil o sanaciji je Občina Brežice nakazala skupno 142.144,30 evrov pomoči občankam in občanom, KS Bizeljsko in Pišece pa je namenila 90.000 evrov za sanacijo cest ter objektov (vežica, streha in okna na stavbi KS, zdravstveni dom).
Upravičenec (fizična oseba) je lahko za posamezen stanovanjski objekt, namenjen stalnemu prebivališču, pridobil do največ 1.000,00 evrov pomoči za najnujnejšo sanacijo, vendar v vsakem primeru največ do vključno 40 % škode, ki jo verificirala Občinska komisija za oceno škode po elementarnih in drugih nesrečah. 

Vir: Občina Brežice

Župan obiskal kraje prizadete v lanskem neurju s točo

Župan obiskal kraje prizadete v lanskem neurju s točo

Župan obiskal kraje prizadete v lanskem neurju s točo