Člani Društva izgnancev se decembra zberejo na občnem zboru in pregledajo delo v minulem letu, morebitne novosti v zakonodaji in načrte za delo v prihodnjem letu. Tradicionalno se srečujejo na TK Balon – Bela gorca, tokrat že petindvajsetič. Tudi tokrat so srečanje pričeli s pozdravom predsednika društva Roka Kržana ter prebranimi opravičili vabljenih gostov, ki se niso mogli odzvati vabilu. Nepogrešljiv je kulturni program, ki ga pripravijo učenci OŠ Bizeljsko, tokrat z mentorjema Ivanko Divjak ter Vilkom Urekom. V svojih govorih so podporo društvu izkazali župan Ivan Molan, ravnateljica OŠ Metka Kržan ter predstavniki drugih društev izgnancev v občini Brežice, Bistrica ob Sotli, Polje pri Bistrici in nekaterih drugih društev v kraju. Tajnica in blagajničarka društva Marica Jazbec je podala finančno poročilo, predsednik nadzornega odbora Ivan Malus pa poročilo le-tega.

V razpravi o aktualnih zadevah so najbolj izpostavili problem staranja in velik osip članstva. Poudarili so željo po vključevanju svojcev izgnanih v društvo, saj jim je zelo dobrodošla pomoč in podpora mlajših. Poslali so tudi zahvalno pismo prof. dr. Maci Jogan in predsednici DIS Slovenije Ivici Žnidaršič.

V nadaljevanju so Balonovi poskrbeli za hrano in pijačo, Vilko Urek pa za dobro voljo.

Lea Babič