V začetku leta se vrstijo zbori članov društev. Člani Turističnega društva Bizeljsko so se zbrali prvega marca. Po pozdravu in izvolitvi organov zbora ter sprejemu dnevnega reda, je predsednica Mateja Kmetič prebrala poročilo o delu društva v preteklem letu in plan dela za letošnje.

Blagajničarka Jožica Obradovič je podala finančno poročilo ter opozorila na nesmiselnost nekaterih pohodov, ki so slabo obiskani. Zbrane je pozdravila in seznanila z dejavnostjo Občinske turistične zveze njena predsednica Branka Stergar. Predsednik društva vinogradnikov Bizeljsko Blaž Zagmajster  je izpostavil zgledno sodelovanje obeh društev na nekaterih prireditvah v kraju in predlagal nekaj načrtov, ki prav tako kličejo po skupnem delu. Dobre želje sta dodali tudi predsednica aktiva kmetic Slavica Antolovič in vinska kraljica Andreja Mihelin ter ravnateljica OŠ Bizeljsko Metka Kržan.

Vesna Zakonjšek iz Kozjanskega parka je povedala, da z društvom sodeluje že dvajset let in še vedno se najdejo nove pobude ter potreba po sodelovanju. » Trenutno popisujemo sončna vrata. Veseli nas, da jih poleg starih hramov vse pogosteje vgrajujete tudi v nove objekte. V okviru prireditve Kozjansko jabolko 2020 je predvidena razstava fotografij le- teh Lee Babič«, je dodala. Vesna Kunej je predstavila še en projekt, ki že leta združuje Kozjanski park in TD Bizeljsko, Dnevi evropske kulturne dediščine. V letu 2018 je potekal pod naslovom Kjer preteklost sreča prihodnost. Učenci OŠ Bizeljsko so si ogledali zbirko starin družine Travnikar v Vitni vasi. Posebno pozornost so namenili lončenim in drugim pekačem ter opozorili na glavne značilnosti pekačev nekoč in danes. Na ustvarjalni delavnici so nato risali pekače, pekli šarklje ter pekače skušali izdelati iz gline. Njihovi izdelki so še vedno na ogled v večnamenskem domu oz. stari šoli. Beseda je stekla tudi o pomanjkanju prostora za prireditve v kraju in o možnih rešitvah. Obstaja upanje, da se bo sčasoma tudi ta problem rešil.

Po uradnem delu se je srečanje nadaljevalo ob okusni hrani in pijači. Ker je bila pred vrati pustna sobota, smo se posladkali še s krofi.

Lea Babič
Foto: Branko Brečko in Lea Babič
Video: Davor A. Lipej