Turistično društvo Bizeljsko je na letnem zboru članov v prostorih Krajevne skupnosti pregledalo delovanje društva v preteklem letu. Po izvolitvi delovnega predsedstva in drugih organov je predsednica društva Mateja Kmetič podala izčrpno poročilo o delu društva, kjer je poudarila zelo aktivno delo posameznih članic in članov društva in se jim zahvalila, saj so vsak po svoje pripomogli k uspešnem delovanju. Po letnem poročilu so pregledali tudi uspešno finančno poslovanje in izpostavili probleme, kjer bo mogoče potrebno kaj spremeniti, da bo poleg prijetnega tudi finančno zadovoljivo.

Društvo se je poleg angažiranja organizacije tradicionalnih šestih pešpoti, ki zahtevajo veliko napora in dela posameznih članov, prestavili tudi v občinskem merilu s sodelovanjem na raznim pomembnih prireditvah, kakor tudi v Ljubljani in drugih mestih, kjer so promovirali svoj kraj in turistično ponudbo Bizeljskega.
Za leto 2017 so si postavili smele cilje, ki jih nameravajo izpolniti, poudarek pa je bil tudi na odkrivanju novih možnosti za promocijo kraja.
Po razpravi po poročilih so člane društva pozdravili tudi gostje, prisotni povabljeni člani drugih društev, s katerimi Turistično društvo vsa leta sodeluje.

Branko Brečko
Foto: Branko Brečko in Lea Babič

https://vimeo.com/205947001