Na letnem zboru članov so se zadnji februarski petek zbrali članice in člani turističnega društva Bizeljsko. Letos so za svoje srečanje izbrali turistični kmetiji Pavlin v Orešju. Po pozdravu vseh prisotnih gostov in članov ter izvolitvi delovnega predsedstva je predsednica društva Mateja Kmetič predstavila delo v lanskem letu ter plan dela za letos. Največ pozornosti promociji Bizeljskega namenjajo z organizacijo pohodov po bizeljskih pešpoteh in Martinovanja na Bizeljskem, ki so ga tokrat, v sodelovanju z drugimi društvi, spremenili v Martinov teden. Sodelovali so tudi na nekaterih sejmih.

Tudi letošnji program aktivnosti je raznolik. Poleg vseh pešpoti, Martinovanja in sejmov, načrtujejo tudi izdajo obširnega vodnika po bizeljskih pešpoteh, katerega osnutek je predstavila predstavnica Kozjanskega parka, Vesna Zakonjšek.

Večer se je nadaljeval ob zakuski, klepetu in vedrih tonih mlade harmonikarke Ane Travnikar.

Lea Babič
Foto: Branko Brečko, Lea Babič
Video: Davor A. Lipej