Društvo upokojencev Bizeljsko je najštevilčnejše društvo v kraju saj šteje 215 članov. Med njimi je 17 poverjenikov, ki člane obveščajo o dogodkih.  Na rednem letnem zboru članov so se zbrali v gostilni Kocjan v Stari vasi. Udeležilo se ga je 107 članov in gostje iz sosednjih društev.

Po izvolitvi delovnega predsedstva so se lotili poročil. Predsednica Mira Rajterič, ki se trudi prisluhniti pobudam članom in vsem približati dogodke, je prebrala obsežno poročilo o delu v minulem letu, saj so nadvse aktivni. Srečujejo se na družabnih srečanjih razvedrilnega značaja, kjer igrajo družabne igre, organizirali pa so tudi zanimiv in poučen kviz ter se udeležili računalniškega tečaja. Organizirali so tri izlete in dva kopalna dneva ter piknik v Gregovcih. Sodelovali so pri organizaciji srečanja upokojencev Posavja v Brežicah. Obiskujejo svoje ostarele člane v domu upokojencev ter na njihovih domovih, ko jih bolezen in starost priklenejo na dom. S svojimi izdelki so nekatere članice in član sodelovali na razstavi ročnih del PZDU v Tržišču.

Najbolj delavni se udeležujejo še številnih drugih dogodkov. Pripraviti je bilo potrebno nov statut, pregledan je bil na Upravni enoti Brežice in potrjen na seji UO društva 28.2.2019. Zelo aktivna je skupina starejši za starejše, kar je razvidno iz poročila koordinatorke Tinke Vahčič. Blagajnik Uroš Kolar je podal finančno poročilo, ki ga je pred tem pregledal nadzorni odbor in nanj ni imel pripomb, kar je poročala Danica Ivanuš. Predsednica se je tudi zahvalila poverjenikom za njihovo plemenito delo in pozvala člane, da se na terenu obrnejo nanje ali pa njej osebno v pisarni društva vsako sredo med 9. In 11. uro. Informacije so na voljo tudi na oglasni deski pri KS. Podobno bogat je tudi plan dela za letošnje leto. Zaželeno je, da se člani v večjem številu udeležujejo njim namenjenih organiziranih aktivnosti na področju zdravstvene preventive ter izobraževanja.

 S pozdravi in dobrimi željami so se zbranim obrnili tudi gostje: predsednica DU Brežice – Jožica Sušin, Du Dobova Kapele – Slavko Bokor, DU Bistrica ob Sotli – Marija Baudek ter predsednica sveta KS Bizeljsko – Mateja Kmetič. Posebno čast sta zboru izkazala poslanec v DZ Igor Zorčič ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo R Slovenije Zdravko Počivalšek. V nagovoru sta pojasnila nekaj trenutnih aktivnosti in možnosti zaposlovanja upokojencev po novem zakonu, poslanec Zorčič pa je spomnil, da je občanom na voljo v svoji poslanski pisarni vsak ponedeljek. Upokojence je povabil na ogled državnega zbora, kar so z veseljem dodali letošnjemu planu aktivnosti.

Nekaj zelo koristnih nasvetov o varovanju pred nepridipravi je dodal policist Boris Radanovič, ki je pozval tudi k večji previdnosti na cesti ter pri varovanju denarja in druge lastnine. Kulturni program so prispevale učenke OŠ Bizeljsko z mentorjem Vilkom Urekom, ki je poskrbel tudi za zabavno popoldne z glasbo ter folklorna skupina DU Dobova Kapele. Ker je pred vrati velika noč, je Brigita Heberle Martini pripravila razstavo pirhov.

S priložnostnimi darili so se zahvalili najzaslužnejšim in skupaj preživeli prijetno popoldne.

Lea Babič