Sredi februarja so se člani društva vinogradnikov Bizeljsko zbrali na rednem letnem zboru, ki je tokrat bil tudi volilni. Potekal je v nekdanji šoli Orešje, zdaj prostorih tamkajšnjih gasilcev. Zbrani so najprej prisluhnili predavanju o zaščitnih sredstvih, nato pa izvolili delovno predsedstvo. Prisluhnili so poročilu o delu v minulem letu, poročilu nadzornega odbora in finančnem poročilu. Izvedli so volitve in svoje zaupanje za naslednja štiri leta dali upravnemu odboru v sestavi:

predsednik                 – Blaž Zagmajster
podpredsednik          – Izidor Babič

tajnik                           – Gregor Černoga
namestnik tajnika      – Aleš Balon

blagajnik                      – Rok Kelher
namestnik blagajnika – Boštjan Lipej 

ostali člani OU: Ivan Zagmajster, Andrej Berkovič, Anton Medved, Franc Križančič,  Aljoška Najger Runtas, Miha Balon in Rajko Kovačič

člani nadzornega odbora: – Franci Blažinčič, Milena Rožman in Vid Kelher

praporščak – Alojz Babič
namestnik praporščaka – Branko Balon

Sprejet je bil tudi plan dela za leto 2017. Predsednik je povabil k aktivnejšemu delovanju v društvu tudi manj dejavne člane in razdelil anketne liste s katerimi naj bi člani pojasnili svoja pričakovanja. O svoji dosedanji dejavnosti in načrtih do konca mandata je poročala vinska kraljica Marija Krivec in njena predhodnica Lea Berkovič, ki je leto svojega »kraljevanja« predstavila ob fotografijah z dogodkov katerih se je udeležila. Povzetek dejavnosti društva so med potekom zbora prisotni lahko spremljali na projekciji fotografij lanskoletnih dogodkov. Spregovorili so tudi gostje. Po uradnem delu sta ob jedači in pijači za veselo vzdušje poskrbela mlada Lipejeva vinogradnika s harmonikama.

Lea Babič