Kot je že v navadi, je sredi marca čas za občni zbor društva upokojencev Bizeljsko. V sončnem dopoldnevu so se zbrali pod Šekoranjevim kozolcem. Najprej so se predstavili učenci OŠ Bizeljsko in ob spremljavi mentorja Vilka Ureka zapeli nekaj pesmi z letošnjega zimskega festivala, katerega rdeča nit je bila filmska glasba. Ob izbranih pesmih so poslušalcem oživeli spomini na zgodbe s filmskih platen in malih ekranov. Uradni del zbora, ki je bil tokrat volilni, je začel predsednik Rok Kržan s pozdravom udeležencem in gostom ter predlogom dnevnega reda, ki je bil soglasno sprejet ter izvolitvijo delovnega predsedstva, ki se je urno lotilo dela. Prisluhnili smo poročilom predsednika, tajnice, blagajničarke, nadzornega odbora, predsednika odbora za rekreacijo in izletništvo ter vodje skupine Starejši starejšim. Po razpravi po poročilih je sledilo poročilo verifikacijske komisije ter razrešnica dosedanjih organov, javne volitve ter poročilo o izidu. Izvoljeni so bili:

 -izvršilni odbor: Mira Rajterič, Jožica Hriberšek, Uroš Kolar, Metka Premelč, Mihaela Zorko, Tinka Vahčič, Franc Kostevc, Jožica Obradovič, Marica Jazbec, Viktor Balon

 – nadzorni odbor: Danica Ivanuš, Franc Balon, Jožica Najger

 – poverjeniki: Jože Šekoranja, Anton Sodič, Antonija Duh, Ivan Zagmajster, Marta Koren, Bernard Babič, Marica Purkat, Metka Malus, Marjan Lipej, Franc Kostevc, Danica Balon, Tinka Vahčič, Anica Travnikar, Mihaela Zorko, Metka Premelč

 – častno razsodišče: Rok Kržan, Evald Jazbec in Metka Malus.

Sprejet je bil plan dela za leto 2017, v katerem gre največ pozornosti delu skupine Starejši starejšim, ki je lani izvedla 355 obiskov, 16 prevozov in 55 pomoči tistim članom, ki so jo želeli ter odboru za rekreacijo, ki pripravlja prijetna potepanja po domovini in tujini. V toplejšem delu leta izvedejo po pet izletov in tako tudi letos načrtujejo junijski izlet v bolnico Franjo ter na ljubljanski grad, julija kopalni dan v Malinski na otoku Krku, avgusta se odpravljajo v Avstrijo, septembra pa preko Rogatca na ptujsko goro in ptujski grad ter v Markovce.

Besedo so dobili tudi gostje, ki so vsi po vrsti pohvalili delo društva in še posebej bogato delo dolgoletnega predsednika Roka Kržana za kar so se mu zahvalili v lastnem društvu in predstavnici pokrajinske zveze DU Posavje ter domov starejših občanov Impoljca in Brežice. Iskrene zahvale sta bili deležni tudi dosedanji tajnica in blagajničarka društva ter ostali člani dosedanjih izvršilnih organov društva. Spominska darila so prejeli tudi gostje.

Po okusnem kosilu je nastopil čas za sproščeno druženje ob glasbi Vilka Ureka.

Lea Babič