Orehovica – je pod nadzorom osmih trenerjev hkrati igralo nogomet na osmih prirejenih igriščih, kjer je bila v ospredju predvsem igra in zabava.

Zaključni turnir petelinčkov

Vsi udeleženci so na koncu iz rok uradne maskote nogometne šole, petelinčka, prejeli medalje za uspešno opravljeno testiranje v zaključku aprila in udejstvovanje na treningih skozi celotno šolsko obdobje.

ONŠ Petelinček želi tudi v naslednjem šolskem letu nadaljevati z začrtanimi cilji, ki so usmerjeni predvsem v množičnost in kakovost nogometne vadbe za vse učenke in učence prve triade, je povedal vodja Iztok Kapušin.

ONŠ Petelinček

Zaključni turnir petelinčkov

Zaključni turnir petelinčkov

Zaključni turnir petelinčkov