sprožil velik plaz, eden večjih v brežiški občini, in ogrožal družinsko hišo.

Ob izročitvi zahvale, Herman Premelč in Branko Narat (foto: arhiv PGD)

Predsedniku PGD-ja Branku Naratu je priznane izročil član zveze, sicer predsednik PGD Bizeljsko, Herman Premelč. Po otvoritvenem govoru predsednika Branka Narata in izvolitvi delovnega predsedstva sopodali posamezna poročila za leto 2010 in potrdili program dela za leto 2011. V društvu deluje veliko mladih članov, ki se hitro in vestno odzivajo ob klicu na pomoč, je še zapisala Metka Rajterič.

S. Vahtarić