Miran KosTiho odpade list,
ostane radostno upanje v novo vzklitje,
ko se ustavi srce, obmolkne vse,
ostane le tišina in globoka bolečina.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedija , brata, zeta, svaka, tasta in strica MIRANA KOSA z Bizeljskega  se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, celotnemu kolektivu Integrala Brebus Brežice, članom PGD Bizeljsko, gospodu župniku za lepo opravljeni obred, pogrebni službi Žičkar, gospodoma Baškoviču in Premelču za izrečene besede slovesa, osebju ORL oddelka SB Novo mesto, gospodu Ninu Barliću ter prijateljicama Cvetki in Zali.

Hvala tudi vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas v zahvali nismo posebej imenovali.

Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen ostajata za vedno z nami.

ŽALUJOČI: VSI NJEGOVI.