Darko Leskovec. Poveljnik sektorja 7-Bizeljsko Herman Premelč je povedal, da so predpostavili, da je v zadružnem domu prišlo do požara v kuhinji, na električni napeljavi, s ponesrečencem. Pojasnil je, da so izvedli notranji napad z izolirnimi dihalnimi aparati, rešitev ponesrečenca, iznos plinske jeklenke in njeno hlajenje, PGD Orešje in Stara vas pa sta opravili dva zunanja napada z odvzemom vode iz potoka Sušica. Lani so spomnimo, podobno vajo izvedli konec novembra na objektu domače OŠ, o čemer lahko berete na naši spletni strani.  Na srečo je bila vse le vaja, v kateri so preverili dejansko operativno stanje v sektorju. Vaja je potekala gladko, brez zapletov, uporabili pa so tudi dihalne aparate.

Sektorska vaja na Bizeljskem

PGD Orešje je obeležilo 60-letnico delovanja, PGD Stara vas 90-letnico, PGD Bizeljsko pa se pripravlja na obeležitev 120. obletnice delovanja v letu 2013. Že leto pred tem pa bo 15. maja 2012 zanje velik praznik, saj dobijo novo gasilsko vozilo 16-25, gre za vozilo za prevoz 2500 litrov vode ter šest gasilcev in osnovno opremo za hitro posredovanje. Finančni plan za cisterno še ni sklenjen, do božiča morajo gasilci poravnati 15 odstotkov financiranja šasije vozila in naslednje leto v dveh obrokih tudi nadgradnjo v višini 15 odstotkov, kar za gasilce znaša okoli 35 tisoč evrov, vrednost celotne investicije pa je okoli 180 tisoč evrov le za šasijo in nadgradnjo in osnovno opremo.

To vozilo bo zamenjalo avtocisterno, častitljive starosti  okoli 35 let, ki jo še vedno uporabljajo, in prav letošnje leto je bilo za gasilce naporno, imeli so 7 intervencij in julijsko neurje s točo, v katerem so opravili okoli 300 delovnih ur, ter opravljali več posegov na gasilskem domu. Letošnje intervencije so pokazale, pravi Premelč, da imajo dobro in pripravljeno članstvo, vendar bodo še nadaljevali z nadaljevalnim tečajem za gasilca, težave pa so s sistemom radijskih zvez, kjer je na področju KS Bizeljsko pokritost slabša, rabili pa bi tudi nekaj več zaščitnih kompletov.

S. Vahtarić
Foto: U. Dornik

Sektorska vaja na Bizeljskem

Sektorska vaja na Bizeljskem

Sektorska vaja na Bizeljskem

Sektorska vaja na Bizeljskem

Sektorska vaja na Bizeljskem

Sektorska vaja na Bizeljskem

Sektorska vaja na Bizeljskem

Sektorska vaja na Bizeljskem

Sektorska vaja na Bizeljskem

Sektorska vaja na Bizeljskem

Sektorska vaja na Bizeljskem

Sektorska vaja na Bizeljskem