in črnem grlu ter lepo pisanem rumenordečkastem trebuhu. Pri nas ga ni videti, čeprav ima rad gričevnate pokrajine in veliko grmovja. V Sloveniji gnezdi na Primorskem in le redko kje drugje, zato je naključno odkritje parčka, ki je v mraku skakljal med gostimi vejami grmovja v Bukovju, še posebno veselo.

B. Brečko

Plotni strnad (Emberiza cirlus)