Velika sobota, 4. april

          blagoslov ognja pri župnišču ob 6:30.h
          blagoslov jedi:
          10:00h – cerkev sv. Antona
          11:00h – cerkev Orešje
          12:30h – cerkev sv. Vida
          13:00h – cerkev sv. Duha
          13:30h – cerkev sv. Andreja
          14:00h – župnijska cerkev sv. Lovrenca
          16:00h – župnijska cerkev sv. Lovrenca
          18:00h – obredi velike sobote v župnijski cerkvi

Velika noč, 5. april:

          6:30h –  vstajenska sv. maša v farni cerkvi
          8:00h – sveta maša v Orešju
          9:00h – slovesna sv. maša v farni cerkvi