V sklopu tedna Karitas Župnijska Karitas Bizeljsko – Kapele organizira dobrodelni koncert, na katerem se zbirajo sredstva za pomoč ljudem v stiski v župnijah Bizeljsko in Kapele.

Zato prisrčno vabljeni na koncert v nedeljo, 27. novembra 2016, ob 15. uri v telovadnico osnovne šole Bizeljsko.

Na koncertu bodo sodelovali: Osnovna šola Bizeljsko, Ansambel Vižarji, Bizeljski ljudski pevci, Ansambel Velika Dolina, Moški pevski zbor Bizeljsko, Klub harmonikarjev Povše, Anton Jagodič, Ansambel Poziv, Cerkveni pevski zbor župnije Bizeljsko, Ženski pevski zbor Mravljice in Ansambel Gašperji.

Gospodinje naprošajo, da spečejo nekaj peciva za pogostitev po koncertu in ga prinesejo v nedeljo dopoldne do 12. ure v župnišče.

Prisrčno vabljeni na koncert!

Župnijska Karitas Bizeljsko – Kapele