Članom društva vinogradnikov Bizeljsko in društvu ljubiteljev Bizeljčana

Dne 27.10.2010 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti Bizeljsko.

Spoštovani!

Na pobudo nekaterih vinogradnikov in zainteresiranih za oddajanje zidanic v turistične namene smo na Centru za podjetništvo in turizem Krško skupaj s partnerjem Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica pričeli razvijati nov, inovativen turistični proizvod TURIZEM V ZIDANICAH (TVZ). Podporo temu proizvodu so izrazile občine Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki, kjer so že bile izvedene delavnice za potencialne ponudnike turizma v zidanicah. Ker so tudi na Zavodu za podjetništvo in turizem Brežice in občini Brežice naklonjeni temu projektu, smo se odločili, da tudi na vašem območju organiziramo delavnico s tovrstno vsebino in vam predstavimo proizvod TVZ.

Ta bo prispeval k ohranjanju in oživitvi zidanic, ki so dejansko zasedene le občasno ob delovnih opravilih v vinogradih in ob večjih praznovanjih, večji del leta pa so prazne. Mnoge so lično urejene in bi jih bilo možno izkoristiti kot nočitvene kapacitete za oddajo turistom, ki na destinaciji čedalje bolj povprašujejo po nočitvenih kapacitetah v miru in v naravnem okolju. Vinogradniška območja z zidanicami so posebnost Dolenjske, Posavja in Bele krajine, saj nikjer na svetu, na tako majhnem prostoru, ni toliko zidanic, hramov in kleti. Zidanice trenutno niso ekonomsko izkoriščene in predstavljajo mrtvi kapital ter škodo za lastnika in družbo. Znotraj turistične ponudbe pa so fenomen, saj se s svojim kulturnim in etnološkim izročilom uvrščajo v okvir primarne ponudbe (bivanje, eno-gastronomska ponudba) in hkrati z zagotavljanjem bivanja sodijo tudi na področje sekundarne ponudbe (doživetja, aktivnosti in dogodki v okolici).

Sporočamo vam, da je bil za podporo administrativnemu obvladovanju izvedbe projekta TVZ vzpostavljen dinamičen, interaktiven Turistično informacijski sistem s spletno stranjo www.turizemvzidanicah.si, ki omogoča predstavitev in promocijo proizvoda TVZ ter on-line rezervacijo in prodajo kapacitet. Lastniki zidanic iz občin Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki, ki so pridobili uporabna dovoljenja za objekt, se s svojo ponudbo že vključujejo na portal. V naslednjem letu bo prodaja njihovih kapacitet potekala tudi preko turistične agencije Kompas d.d. Ljubljana, ki ima 180 podružnic ali partnerskih agencij ter bo predstavljena tudi v njihovih katalogih.   

Lepo vabljeni.

Direktor: Franc Češnovar, l.r.