v vodniku po Bizeljskem, ki naj bi luč sveta ugledal ob krajevnem prazniku.

Ustaljeni pohodi po vzpostavljenih pešpoteh, k repnicam, po Vidovi poti, poti po Orešju in Grajski poti so vsakoletna stalnica. Letos razmišljajo o pripravi zasnove za vzpostavitev nove poti ob Sotli, od koder so gospoda in ‘težaki’ hodili v gorce. Pot predlaga skupina članov z Jožico Obradović na čelu. »Ob krajevnem prazniku novembra želimo ob strokovni in finančni pomoči Kozjanskega parka izdati Vodnik po Bizeljskem, ki se pripravlja že dlje časa, tiha želja, ki je sami ne moremo uresničiti, je vzpostavitev Turistično informativnega centra ali vsaj informatorja v kraju«, je povedala predsednica društva Vesna Kunej na občnem zboru.
Letošnji program je bogato zastavljen, z Občinsko turistično zvezo (OTZ) Brežice so se že predstavljali na sejmu počitnic v Ljubljani, oktobra bodo sodelovali na Kozjanskem jabolku v Podsredi. S šolo bodo nadaljevali sodelovanje pri njihovi udeležbi v projektu Turizmu pomaga lastna glava. Marca načrtujejo literarni večer, aprila čistilno akcijo, ureditev in zasaditev avtobusnih postajališč, kar delajo že tradicionalno, ob tem je že 17. aprila predvidena izvedba pohoda po pešpoti k repnicam.
Na ‘Potekarjevem’ želijo pripraviti razstavo keramičnih izdelkov Zavoda Ekoalt, ki je sodeloval že na lanskih pešpoteh in v začetku februarja izvedel v kraju brezplačno predavanje o koristi gline v zdravstvu in prehrani, kar smo na tem mestu tudi predstavili.

Ob tem naj bi spomladi s Kozjanskim parkom obnovili gnezdilno steno ptiča čebelarja v peskokopu v Župjeku, tam uredili novo opazovalnico in table. Jeseni so na Boštu s pomočjo Kozjanskega parka s slamo prekrili najmanjši hramček, ki bi mu radi vdahnili vsebino in dodatno zaščitili streho, da je ne uničujejo ptice.
Članica Brigita Heberle, ki je aktivna na Vidovi poti in pri urejanju cerkvice sv. Vida in tamkajšnje okolice,  je dobila podporo na občnem zboru o ideji za ureditev rožnega vrta pri farni cerkvi sv. Lovrenca. Poudarila pa je tudi, da bi se morali podati tudi na kak izlet in spoznavati kako tam skrbijo za svoj kraj in dediščino. To je le nekaj poudarkov iz obsežnega plana dela, ki so ga na zboru pohvalili in ponudili sodelovanje tako člani ostalih društev kot predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti Franci Kelher in direktor Kozjanskega parka mag. Hrvoje Teo Oršanič. Vzpodbudne beseda pa sta društvu namenili tudi predsednica OTZ Branka Stergar in njena sodelavka Milena Vranetič.

S. Vahtarić

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov

V TD vedno polni novih projektov