Poleg že utečenih pohodov po petih bizeljskih pešpoteh načrtujejo izdajo vodnika po Bizeljskem, v katerem bi ob pomoči Kozjanskega parka združili znamenitosti. Ta je sicer v načrtu že nekaj let, Vesna Zakonjšek iz Kozjanskega parka pa je v minulem letu zanj namenila 300 ur, letos pa bo še 250.

 

Občni zbor TD Bizeljsko Radi bi izdali brošuro o vodnjakih v kraju, ki jih je popisala in lani predstavila Marija Sušnik. V načrtu imajo postavitev panoramskih tabel, tradicionalno sodelovanje na Dnevih evropske kulturne dediščine, letos na temo ‘100 let v dobro dediščine‘, kjer vsako leto izvedejo likovno kolonijo in razstavo likovnih del. Udeležujejo se sejmov v občini, Kozjanskem parku in sejma Turizem in prosti čas v Ljubljani. Za promocijo kraja in ponudnikov pa bi radi uresničili dolgoletno željo po prisotnosti turističnega informatorja in kot je povedala predsednica Vesna Kunej, se dogovarjajo z občino o možnostih v tej smeri. Pohvalno je, da so sprejeli nekaj novih mladih članov, prav tako bi radi okrepili turistični podmladek na šoli.
Pohvale društvu so izrekli predsednik krajevne skupnosti Franci Kelher, v imenu Občinske turistične zveze Franci Vranetič, v imenu brežiških planincev Tone Jesenko, turističnega društva Artiče Ida Ostrelič ter predstavniki domačih društev.

 

Branko Brečko je opozoril na problem propadanja ‘lusthausa‘ in nujnost sanacije strehe, ki je uničena po katastrofalni toči 2011. Kot je poudaril, »bi bila prevelika škoda, če bi se ta biser arhitekture podrl, Bizeljsko pa bi s tem izgubilo zgodovinsko stavbo, ki je postala zaščitni znak«. Z njim so se prisotni strinjali, Vesna Kunej pa je dejala, da v društvu težijo k povezavi pristojnih organov za njegovo sanacijo in določitev namena, saj je lastnik Občina Brežice, Franci Kelher pa je še dodal, da občina  trenutno preverja lastništvo, da pa kljub temu opozarjajo na potrebno sanacijo. Blagajničarka Jožica Obradovič je opozorila na preučitev možnosti čezmejne povezave in črpanja sredstev iz naslova čezmejnih projektov.
Po občnem zboru so druženje nadaljevali ob prijetnem igranju Uroša Bizjaka in pogostitvi.

 

S. Vahtarić

Foto: L. Babič, B. Brečko

 

Občni zbor TD Bizeljsko Občni zbor TD Bizeljsko Občni zbor TD Bizeljsko Občni zbor TD Bizeljsko Občni zbor TD Bizeljsko Občni zbor TD Bizeljsko Občni zbor TD Bizeljsko Občni zbor TD Bizeljsko Občni zbor TD Bizeljsko Občni zbor TD Bizeljsko Občni zbor TD Bizeljsko Občni zbor TD Bizeljsko Občni zbor TD Bizeljsko