članov in gostov, je predsednica društva Vesna Kunej predstavila poročilo o delu v preteklem letu. V društvu so izvedli  že ustaljene pohode po vzpostavljenih pešpoteh, k repnicam, po Vidovi poti, pot po Orešju je odpadla zaradi uničenja narave v hudi toči, so pa konec septembra izvedli množičen vzorčni pohod po poti ob Sotli in se oktobra podali  še po Grajski poti. Pešpoti so dobro obiskane, čeprav je lani nagajalo vreme, in v društvu menijo, da bi morali pritegniti še več obiskovalcev in poskrbeti za prepoznavnost.

Turistično društvo pred novimi nalogami

Neuslišana ostaja želja po turističnem informatorju. Peto pešpot ob Sotli želijo letos predstaviti  v brošuri, pripraviti vhodno tablo in pot označiti, kjer jim na pomoč priskoči Kozjanski park, ki pripravlja tudi vodnik po Bizeljskem. Z le-tem v Kozjanskem parku nekoliko zamujajo, je povedala Lucija Zorenč, zaradi okrnjenih sredstev in tudi številnih dogodkov, ki so jih izvedli v lanskem letu ob 30-letnici parka. Je pa park pripravil novo brošuro o ptiču čebelarju, ki gnezdi v peskokop na Bizeljskem, lani so skupaj tudi prestavili opazovalnico ob gnezdilni steni. S podjetjem, ki ima peskokop v najemu, pa so se skušali dogovoriti za ureditev gnezdilne stene, vendar je podjetje menda že v stečaju.

Z Občinsko turistično zvezo (OTZ) Brežice so se letos  že predstavljali na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani, predstavnica OTZ Milena Vranetič pa je vse povabila k vseslovenski marčevski akciji čiščenja okolja  24. marca. Opozorila je še, da ne smejo pozabiti na predloge za obeležitve aktivnega delovanja v društvu, ki bi jih lahko podeljevali morda tudi na pešpoteh. Članica Marija Sušnik bo imela v Podsredi razstavo o dediščini vodnjakov, v  načrtu je ureditev vaškega vodnjaka na Brezovici, sodelovali bodo, kot vsa leta doslej, na septembrskih Dnevih evropske kulturne dediščine, ob izvedbi vseh pešpoti načrtujejo predstavitev društva  na dogodku Društva za promocijo bizeljčana, ki v septembru napoveduje veliko obeležitev 115-letnice razstave grozdja in vina, oktobra bodo sodelovali na sejmu Kozjansko  jabolko v Podsredi.
Brigita Heberle in Nataša Špiler Šekoranja sta predstavili veliko delo, ki so ga opravili krajani ob Vidovi poti, saj so le to v zadnjih dveh letih uredili, zasadili češnje in visokodebelne jablane, postavili klopce, pripravili več tematskih razstav, Heberletova pa čaka na ureditev okolice pri farni cerkvi,  kjer bi rada vzpostavila tudi rožni vrt. Letos so se v planu osredotočili tudi na ureditev središča kraja, kjer so se končno uredila lastniška razmerja in je plato in cesta pred zadružnim domom, lekarno in pošto asfaltirana, zato bi radi uredili sam spomenik in njegovo okolico.

Turistično društvo pred novimi nalogami

Še vedno pa bi veliko več lahko naredili tudi krajani na svojih dvoriščih, v samem središču pred krajevno skupnostjo in na avtobusnih postajališčih. Skupaj  z ostalimi društvi naj bi nastopili pri predstavljanju kraja in tudi njegovi ureditvi, predsednik Krajevne skupnosti Franci Kelher pa je pozval k tesnejšemu sodelovanju in sprotnemu reševanju težav, kot so na primer na zboru izpostavljena  neprimerna mesta ekoloških otokov ter njihovo praznjenje. Povedal je, da se v tem letu načrtuje sanacija velikega črnega odlagališča ob regionalni cesti proti Bistrici ob Sotli, pa tudi izvedba pločnika od središča naselja do pokopališča ter vnovičen pogovor z lastnikom, ki ne dovoljuje posegov za ureditev Vinarske ceste v centru naselja.

Bizeljsko radi obiskujejo tudi brežiški planinci in njihovi prijatelji, ki letos na Bizeljskem načrtujejo že 30. Martinov pohod, in še nekaj pohodov po bizeljskih vinorodnih gričih, je povedal njihov predsednik Tone  Jesenko, ki je tudi član bizeljskega društva. Pozdravil je pripravljenost članov društva in domačinov, ki pohodnike vedno prisrčno in bogato sprejmejo. To dokazuje tudi septembra prejeto srebrno priznanje Turistične zveze Slovenije, ki sta ga prejela Vesna Kunej in Marin Najger, in ga po predsedničinih besedah posveča vsem prizadevnim članom. Pripravljenost sodelovanja v akcijah  pa so na zboru izrekli gasilci, ljudski pevci in moški pevski zbor, lovska družina in drugi.

S. Vahtarić
Foto: B. Brečko

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami

Turistično društvo pred novimi nalogami