Študenti 2. letnika magistrskega študija fakultete za turizem Brežice so se v okviru terenskih vaj mudili na  Bizeljskem. Najprej so obiskali Hišo pesmi in vina Sagmeister, kjer so poskušali vina pridelana na ekološki način ter se pogovarjali s predsednikom društva vinogradnikov Bizeljsko Blažem Zagmajstrom ter tajnikom Gregorjem Černogo o delovanju in načrtih društva v prihodnje. Pridružila se jim je vinska kraljica Bizeljskega Laura Omerzo. Pri Babičevih so si ogledali zbirko majolik in poskušali njihova vina ter bizeljski ajdov kolač. Srečali so se tudi s predsednico turističnega društva Bizeljsko ter krajevne skupnosti Bizeljsko Matejo Kmetič, ki jim je predstavila želje in načrte lokalnega okolja v turizmu. Nazadnje so obiskali še repnico Najger.

V odzivu gostov preberemo, da so spoznali zelo gostoljubno deželo in videli ter okusili primere različnih praks v vinarstvu in vinogradništvu. Vsi skupaj upamo, da se na Bizeljsko še vrnejo in k videnemu dodajo svoje znanje pri snovanju uspešne turistične zgodbe ter skozi prizmo turističnega strokovnjaka širijo znanje in zavedanje o pomenu vinskega turizma z namenom dviga splošne kvalitete življenja.

Lea Babič
Foto: Nejc Pozvek in Nina Požun