sodelovali pri izdelavi tete Jeseni, v likovnih delavnicah, pri izdelavi strahcev iz buč, ustvarjalnicah iz naravnega materiala, v štafetnih igrah in se izkazali v karaokah.

V delavnicah pod mentorstvom Marije Antolovič smo ob prostorih šole preživeli prijetno popoldne, obsijano s soncem tudi v naših srcih in z mislijo, da so tovrstna druženja še kako potrebna, in željo, da se vsaj ob letu osorej spet snidemo v tako velikem številu.
V likovni koloniji v okviru Dnevov Evropske kulturne dediščine na OŠ Bizeljsko so sodelovale OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Kozje, OŠ Globoko, Gimnazija Brežice, OŠ V. Kovačića Hum na Sutli (Hrvaška),OŠ belokranjskega odreda Semič ter ob domačih učencih še učenci OŠ Pišece in člani Likovnega društva Brežice.

S. Vahtarić

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko

Teden otroka na OŠ Bizeljsko