Poti po Orešju in Grajske poti – s katerimi so se predstavili na pestrem sejemskem in obsejemskem dogajanju, kjer je na tržnici z regionalnimi produkti sodelovala več kot 110 razstavljalcev.

S. Vahtarić

TD Bizeljsko na prazniku kozjanskega jabolka

TD Bizeljsko na prazniku kozjanskega jabolka

TD Bizeljsko na prazniku kozjanskega jabolka

TD Bizeljsko na prazniku kozjanskega jabolka