V krščanstvu velja, da so Sveti trije kralji, tudi Trije modreci, prišli od daleč, da bi se poklonili novorojencu Jezusu. Imenovali so se Boltežar, Miha (Melhior) in Gašper. Godujejo  šestega januarja, ko je tudi cerkveni praznik.

Sledili so zvezdi repatici, ki jih je pripeljala v Betlehem. Ko so Jezusa našli, so mu darovali tri darove: sveto kadilo (kot Bogu), zlato (kot kralju) in plemenito miro (kot človeku).

S praznikom Svetih treh kraljev se končuje praznovanje božiča. Ljudsko ime zanj je tudi tretji božič.

Star običaj je, da skupina ljudi, pogosto so to otroci, oblečena v svete tri kralje v tem času obišče sorodnike, prijatelje in sovaščane. Ob prepevanju kolednic jim zaželijo zdravja ter dobro letino. V naši župniji so ta običaj obeležili pri nedeljski sv. maši, ko so v cerkev prišli sveti trije kralji vodeni z zvezdo. Z besedami na začetku: »Prisrčno vsi pozdravljeni. Mi radi bi vam voščili za praznike, veselje, mir in v novem letu sreče vir. Je kralje zvezda pripeljala do hlevčka betlehemskega. Tam našli so dojenčka, ki je odrešenik sveta. Njemu so se trije modri poklonili, darove svoje so mu izročili.« in na koncu: »Pred nami je še dolga pot, zato gremo brž od tod. Zvezda nas bo vodila do ljudi, ki dobri so kot vi. Naj blagoslovi vas vse gospod, naj bo srečna vaša pot, naj vas mir in pa veselje skozi novo leto pelje«, so zbranim prenesli lepe želje.

Ob odhodu iz cerkve so še s stiskom roke vsakemu osebno zaželeli srečno novo leto.

Lea Babič