Podružnična cerkev sv. Duha stoji na griču (278 m) nad Vitno vasjo. Prvikrat se omenja v vizitacijskem zapisniku 1545. V arhitekturi kaže elemente gotskih prvin. V dobi turških napadov je služila kot zatočišče okoliškega prebivalstva. V začetku 20. stol. so bili še vidni  ostanki taborskega obzidja. V 19. stol. je bila cerkev temeljito prezidana.

Maša pri sv. Duhu je vsako leto na binkoštno nedeljo.