prostovoljci so v dobrem mesecu dni popisali 200 sokrajanov in jih 90 že obdelali v podpornem računalniškem programu.

Starejši za višjo kakovost življenja

Od krovne Zveze društev upokojencev Slovenije so namreč dobili v projektu tudi računalnik in aplikacijo, v katero vnašajo popisane, koordinatorka pa ima tudi različna izobraževanja. Popis naj bi po planu opravili do konca leta, že sedaj pa so ugotovili, da na Bizeljskem ni veliko starejših, ki bi živeli čisto sami oz. bili prepuščeni sami sebi, vseeno pa si starejši želijo predvsem družbe oz. pogovora, zato so bili povsod skoraj brez izjem popisovalci dobro sprejeti in so anketirani izrazili željo, da jih še obiščejo, kar je tudi eden od namenov projekta.

Osnovni cilji projekta so tudi ustanoviti v lokalnih skupnostih medsebojno pomoč starejšim, da bodo kakovostno in čim dlje živeli v svojem domačem okolju, s prostovoljnim delom popestriti vsakdan tako prostovoljcem kot obiskanim, najti vse starejše, ki potrebujejo kakršnokoli pomoč in tudi pomagati, pri tem pa povezati vse, ki prostovoljno ali po službeni dolžnosti skrbijo za večjo kakovost starejših, za večjo učinkovitost in razpoznavnost tega dela, ter drugi, ki izboljšujejo storitvene dejavnosti za starejše v lokalnih skupnostih.

S. Vahtarić

Starejši za višjo kakovost življenja

Starejši za višjo kakovost življenja

Starejši za višjo kakovost življenja