Tako kot pretekla leta smo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto pričeli s spremljanjem dozorevanja grozdja letnika 2019 v vinorodni deželi Posavje. Za nami je 1.teden spremljanja dozorevanja.Rezultate pošiljam v prilogi, za vsak vinorodni okoliš posebej si lahko ogledate na spletni strani našega zavoda www.kmetijskizavod-nm.si .

Lepo pozdravljeni,

Milena ROŽMAN – kmetijska svetovalka
KGZS Zavod NM – Izpostava Brežice