uvrščene v 27 rodov.
Po naših gričih sem jih v svoj fotografski objektiv ujela kar deset. Nekatere so bolj redke in se skrivajo na težko dostopnih krajih, druge svoje barvite cvetove raje pokažejo mimoidočim. Našla sem rjavo gnezdovnico, bledo, dolgolistno in rdečo naglavko, muholiko mačje uho, zelenkasti in dolgolistni vimenjak, jajčastolistni muhovnik ter zvezdasto in trizobo kukavico. Ta šopek podarjam tudi vam na priloženih fotografijah.

L. Babič

Bleda naglavka

Bleda naglavka

Dolgolistna naglavka

Dvolistni vimenjak

Jajčastolistni muhovnik

Jajčastolistni muhovnik

Muholiko mačje uho

Rdeča naglavka

Rjava gnezdovnica

Trizoba kukavica

Trizoba kukavica

Zelenkasti vimenjak

Zelenkasti vimenjak

Zvezdasta kukavica

Zvezdasta kukavica